Winorg Total

Winorg Total

- en standardisert bransjeløsning for ALLE nordiske organisasjoner

Winorg Total er en helhetlig løsning som vil fungere som en felles CRM-plattform og dekke alle behov og ønsker til alle, men typisk større og mer komplekse medlems- og giverorganisasjoner, unntatt fagforeninger som har spesifikke behov som krever egne systemer.

Denne omfattende løsningen er skapt med tanke på automatisering av medlems- og giverreisen, samt håndtering av kontingent og gaver, datakvalitet, medlemsfordeler, og håndtering av frivilligheten. Ved å utnytte den siste teknologien, inkludert maskinlæring, er Winorg Total i stand til å effektivisere disse prosessene og hjelpe organisasjonene med å bli mer datadrevne.

Systemet leveres ferdig satt opp med standardiserte og automatiserte løsninger for flere av de viktigste prosessene i en typisk nordisk organisasjon, men er også fleksibelt og kan tilpasses og integreres med andre systemer der det er hensiktsmessig. Dette gir organisasjonen muligheten til å optimalisere sin egen arbeidsflyt.

Typiske integrasjoner som allerede er inkludert er med bank, økonomisystemer, analyseverktøy, betalingsløsninger, kommunikasjonskanaler og websider.

Winorg Total tilbyr et enhetlig, brukervennlig og intuitivt grensesnitt som fremmer enkel samhandling på tvers av hele organisasjonen, fra sentralt nivå til lokale avdelinger og frivillige..

Det blir enklere med Winorg Total

Noen arbeidsprosesser som moderniseres og forenkles med Winorg Total

Giver og innsamling

For organisasjoner som driver med innsamling så er alt tilrettelagt for en komplett håndtering av gaver, faste givere, donasjoner og inntektsbringende kampanjer.

Medlemskap

Alt som har med og er relatert til medlemsskapet hos dere styres fra Winorg, og innmelding kan automatiseres eller håndteres med manuell godkjenning om det ønskes.

Analyse og innsikt

For å hjelpe de som ønsker å satse ekstra på å bli datadrevne har Winorg utarbeidet Winorg AIM (Analytiske Informasjonsmodell).

Markedsautomatisering

Winorg Dialog er verktøyet for markedsautomatisering laget for og av nordiske medlems- og giverdrevne organisasjoner!

Landingssider og MinSide

Winorg CMS er en digital plattform som gir organisasjoner mulighet til å sette opp og selvbetjene ulike landings- og markedsføringssider på web. 

Frivillighet

Winorg Frivillighet et komplett verktøy for organisasjoner som har frivillige og ønsker oversikt og kontroll over hele det frivillige engasjementet i organisasjonen.

Betaling, Økonomi og Bank

Hele fakturerings- og innbetalingsprosessen er fullt ut automatisert i Winorg uansett hvilken løsning organisasjonen velger slik at dere får sikret inntekt fra dag 1.

Multikanal kommunikasjon

Alle våre løsninger kan settes opp med kanaler som er ferdige integrerte, komplette og klare til bruk slik at dere får kommunisert med deres medlemmer og givere fra dag 1!

Kurs og arrangement

Winorg Kurs & Arrangement er et komplett verktøy for administrasjon av store og små arrangementer og kurs. Verktøyet kan brukes sentralt og lokalt.

Rådgivning

Winorg yter rådgivning innenfor bl.a. fundraising, medlems- og giver løp, effektivisering og automatisering, informasjons- og arbeidsflyt, prosesser og annet som kan bidra til uttak av synergier.

Datakvalitet & ajourhold

Winorg Ajourhold er en automatisk tjeneste som sørger for at organisasjonens datakvalitet vedlikeholdes kontinuerlig.

Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy, som kan gjøre at man mister oversikten, er fjernet.

GDPR og Personvern

Som norsk leverandør til det nordiske markedet er Winorg opptatt av å verne om den nordiske modellen som setter personvern og samtykke høyt på agendaen.

Lokalavdelinger

For en distribuert organisasjon er det viktig at organisasjonssystemet håndterer det lokale engasjementet på en god måte ved å tilgjengeliggjøre informasjon og verktøy på en enkel måte.

Integrasjoner, API og partnere

Winorg sine løsninger leveres både med ferdige standardintegrasjoner og Winorg API (mulighet til å utveksle informasjon med andre IT-systemer).

Årsmøter

I Winorg finnes løsning for å følge opp gjennomføring av årsmøter, bekreftelse av verv og innlevering av årsmøteprotokoll.

Styrer og verv

I Winorg får dere en enkel oversikt over styrer/utvalg og verv for både bedrifter og organisasjonsledd, og mulighet for et selvbetjent vedlikehold. 

Verving

Verving er en god måte å rekruttere nye medlemmer på, og i Winorg håndteres hele prosessen.

Næringsliv og bedrifter

For organisasjoner som forholder seg til næringslivet enten det er i forbindelse med donasjoner eller annet samarbeid så er Winorg Næringsliv verktøyet for denne samhandlingen. 

Utrolig tidsbesparende
- Høyre

Medlemskap

Løsningen håndterer flere typer medlemskap og medlemsnivåer og abonnement.

Bedrifter og næringsliv

Løsningen håndterer relasjonen med bedrifter og næringsliv.

Frivillige

Løsningen kan håndtere hele det frivllige engasjementet i organisasjonen.

Datadrevet innsikt

Løsningen gir mulighet til å få ulik innsikt som kan brukes til å ta riktige beslutninger.

Gaver og Givere

Løsningen håndterer all type innsamling og andre inntekstgivende aktiviteter.

Kurs og arrangementer

Store og små, lokale og sentrale aktivteter styres fra Winorg Total..

Markedsautomatisering

Løsningen gir mulighet for å styre all dialog og kommunikasjon fra ett sted.

Datakvalitet og ajourhold

Løsningen kan leveres ferdig satt opp med automatisk ajourhold av dine data for å sikre kvalitet til enhver tid.

MinSide

MinSide for medlemmer og givere settes opp ferdig integrert med Winorg Total.

Landingssider

Sider for innmelding og gaver settes opp ferdig integrert med Winorg Total.

Kommunikasjon og dialog

Løsningen settes opp med ferdig integrerte kommunikasjonskanaler klare til bruk.

Rådgivining

Winorg bidrar gjerne med kompetanseving og ulik rådgvining for uttak av synergier og vekst.

Ta et møte med oss om Winorg Total

Abonner på vårt nyhetsbrev