Winorg Express

Winorg Express

- Standardisert organisasjonssystem for små og mellomstore organisasjoner

Enkle og brukervennlige grensesnitt gir gode brukeropplevelser for dine ansatte, medlemmer og givere gjennom bedre kundereiser og et redusert behov for konsulent, systemstøtte og opplæring for ansatte sentralt og lokalt.

Systemet inneholder ferdig satt opp og standardiserte og automatiske løsninger for de viktigste prosessene i din organisasjon slik at dere kommer raskt i gang. God design gjør at det kreves lite opplæring og at man kan jobbe effektivt fra dag 1.

I Winorg Express settes all innmelding- og gaveløp opp med et standardløp slik at dere får inntekt fra dag 1. Det samme gjelder også faste givere som får gitt sin støtte fra første dag. Løsningen leveres klar med betalingsløsninger, reskontro og bankforbindelse slik at disse prosessene moderniseres, forenkles og automatiseres!

Samme brukervennlig grensesnitt og utseende gjør det enkelt å samhandle på tvers av hele organisasjonen, fra sentralt til lokalavdelinger og frivillige.

Løsningen leveres med et sett av ferdige rapporter med den mest relevante informasjonen for deres organisasjon, som visualiseres ved enkle dashboards på brukernes startside. På samme startside legges det opp snarveier for daglige oppgaver som gjør det enkelt å agere på informasjonen i systemet.

    

Her er mange valg tatt på forhånd av Winorgs eksperter for å kunne skalere raskt. CRM-et kan iverksettes på kort tid

Det blir enklere med Winorg Express

Noen arbeidsprosesser som moderniseres og forenkles med Winorg Express

Betaling, Økonomi og Bank

Hele fakturerings- og innbetalingsprosessen er fullt ut automatisert i Winorg uansett hvilken løsning organisasjonen velger slik at dere får sikret inntekt fra dag 1.

Medlemskap

Alt som har med og er relatert til medlemsskapet hos dere styres fra Winorg, og innmelding kan automatiseres eller håndteres med manuell godkjenning om det ønskes.

Giver og innsamling

For organisasjoner som driver med innsamling så er alt tilrettelagt for en komplett håndtering av gaver, faste givere, donasjoner og inntektsbringende kampanjer.

GDPR og Personvern

Som norsk leverandør til det nordiske markedet er Winorg opptatt av å verne om den nordiske modellen som setter personvern og samtykke høyt på agendaen.

Kurs og arrangement

Winorg Kurs & Arrangement er et komplett verktøy for administrasjon av store og små arrangementer og kurs. Verktøyet kan brukes sentralt og lokalt.

Datakvalitet & ajourhold

Winorg Ajourhold er en automatisk tjeneste som sørger for at organisasjonens datakvalitet vedlikeholdes kontinuerlig.

Multikanal kommunikasjon

Alle våre løsninger kan settes opp med kanaler som er ferdige integrerte, komplette og klare til bruk slik at dere får kommunisert med deres medlemmer og givere fra dag 1!

Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy, som kan gjøre at man mister oversikten, er fjernet.

Innmelding og gaver

Sider på web for innmelding og gaver settes opp ferdig integrert med Winorg Express.

Medlemsreisen må være profesjonell fra første stund og utover i medlemskapet rett og slett. Med Winorg Express har vi fått til dette.
- Boligmentoren
Vi er godt fornøyde med bytte av medlemsregister. Dette gir både medlemmene og de frivillige en bedre plattform, og forbundet har nå et godt verktøy for videre vekst
- Stoffskifteforbundet

Ta et møte med oss om Winorg Express

Abonner på vårt nyhetsbrev