Segmentering og Rapportering

Søk, Segmentering og Rapportering

I Winorg tilgjengeliggjøres relevant informasjon på flere måter. Felles for alle er at det skal være lett å finne informasjonen man ønsker og all støy som kan gjøre at man mister oversikten er fjernet.

All visualisering av informasjonen er lett tilgjengelig og gjør at man på tvers av organisasjonen kjenner seg igjen og kan lettere samhandle.

Dashboards

Avhengig av hvilket området man jobber med så kan man få tilpasset sin daglige startside til sitt primærområde.

Rapporter

Winorg kommer med et ferdig sett standardrapporter som er tilgjengelig på tvers av hele organisasjonen, men dataene synligjøres på tilhørende nivå i foreningstrukturen.

Alle rapporter kan listes ut, deles og eksporteres.

Søk, filter og segmentering

I Winorg har man også muligheten til å segmentere på tvers av de fleste kriteriene som finnes i organisasjonssystemet. Disse søkene kan filtreres og lagres som personlige og dynamiske rapporter. 

Dataene det er mulig å søke på følger hver enkelt sin tilhørighet i foreningsstrukturen.

Abonner på vårt nyhetsbrev