Markedsautomatisering

Markedsautomatisering

Winorg Dialog er verktøyet for markedsautomatisering for organisasjoner. Verktøyet er spesielt laget for opprettelse og oppfølging av medlemsreiser, giverreiser og inntektsbringende kampanjer.

Verktøyet samler all dialog og kommunikasjon med medlemmer og givere på ett sted og gjør det enklere å få overordnet oversikt over alle kommunikasjonsløp og utsendelser i hele organisasjonen, på tvers av avdelinger og målgrupper.

Verktøyet er laget etter å ha studert hvorfor organisasjoner vanligvis dessverre mislykkes med å ta i bruk standard markedsautomatiserings- og kampanjeverktøy. Slike verktøy blir ofte for komplekse for vanlige organisasjonsbrukere, er dårlig integrert med øvrige systemer, støtter organisasjonenes prosesser dårlig og får sjelden den utbredelsen man ønsker.

Winorg Dialog er designet fra grunnen av for å dekke behovene i organisasjonene og involvering og brukertesting av reelle sluttbrukere fra forskjellige deler av organisasjonene som samarbeider om utviklingen har vært viktig underveis.

I Winorg Dialog opprettes en kundereise/kampanje med noen få og enkle steg, hvor definering av målgruppen, tekster og flyten er vesentlige deler.

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total, Winorg Express, Winorg Total Fagforening, betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler

Oversikt

Opprettelse av hendelsene er visuelle og intuitive slik at hele organisasjonen kan bruke verktøyet til ALLE sine utsendelser og oppfølginger. 

Full oversikt over alle dialoger og kundereiser på ett sted. Eksempler på dette er alle kanaler, kampanjer, takkerutiner, velkomstløp, målgruppe, budskap og innhold.

Intelligent dialog

All respons logges, analyseres og kan gjenbrukes, og basert på hvilke løp som lykkes kan det automatisk settes opp løp som øker sjansen for å lykkes bedre fra gang til gang.

Kanaler

Ferdig knyttet med ulike kanaler slik at dere treffer mottagerne der de er til enhver tid med rett budskap.

Betalingsløsninger satt opp klare til bruk slik at inntekt sikres og kanaler utvides stadig vekk.

Landingssider

I Winorg CMS kan det settes opp et uendelig antall markedsføringssider/ landingssider. Dette kan være ulike sider for en kampanje som varer en begrenset periode eller mere statiske sider som innmelding eller bli fast giver.

Ferdig integrert med medlems- og giverbasen slik at all informasjon opprettes automatisk i Winorg Express, Winorg Total eller Winorg Total Fagforening.

I tillegg muliggjøres et helautomatisk innmeldings- og gaveløp da sidene er ferdig integrert mot betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler. 

Abonner på vårt nyhetsbrev