Medlems- og giverreiser og kampanjer

Markedsautomatisering

Winorg Dialog er markedsautomatiseringsløsningen utformet for organisasjoner, med en spesialisert tilnærming til opprettelse og håndtering av medlems- og giverreiser, samt lønnsomme kampanjer. Denne løsningen er et ideelt verktøy for ledere og markedsførere som er dedikerte til å utforme de mest engasjerende medlems- og giverreiser.

Med Winorg Dialog samles all kommunikasjon og interaksjon med medlemmer og givere på en sentralisert plattform. Dette forenkler oppgaven med å få en helhetlig forståelse av all kommunikasjonsaktivitet og utsendelser på tvers av hele organisasjonen, uavhengig av avdeling eller målgruppe.

Vår løsning er utviklet gjennom nøye studier av utfordringene organisasjoner ofte møter ved bruk av standard markedsautomatiserings- og kampanjeverktøy. Disse verktøyene kan ofte være for komplekse for alminnelige organisasjonsbrukere, kan mangle sømløs integrasjon med andre systemer, gir dårlig støtte til organisasjonsprosesser, og oppnår sjelden den ønskede utbredelse.

I Winorg Dialog kan en kundereise eller kampanje opprettes med noen få, enkle trinn. Definisjon av målgruppen, utforming av tekster og planlegging av flyt er sentrale elementer i denne prosessen, noe som gjør Winorg Dialog til et kraftfullt verktøy for din organisasjon

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total, Winorg Express, Winorg Total Fagforening, betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler

Oversikt

Opprettelse av hendelsene er visuelle og intuitive slik at hele organisasjonen kan bruke verktøyet til ALLE sine utsendelser og oppfølginger. 

Full oversikt over alle dialoger og kundereiser på ett sted. Eksempler på dette er alle kanaler, kampanjer, takkerutiner, velkomstløp, målgruppe, budskap og innhold.

Intelligent dialog

All respons logges, analyseres og kan gjenbrukes, og basert på hvilke løp som lykkes kan det automatisk settes opp løp som øker sjansen for å lykkes bedre fra gang til gang.

Kombiner dette med WInorg AIM så blir dialogen enda mere intelligent ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Kanaler

Ferdig knyttet med ulike kanaler slik at dere treffer mottagerne der de er til enhver tid med rett budskap.

Betalingsløsninger satt opp klare til bruk slik at inntekt sikres og kanaler utvides stadig vekk.

Landingssider

I Winorg CMS kan det settes opp et uendelig antall markedsføringssider/ landingssider. Dette kan være ulike sider for en kampanje som varer en begrenset periode eller mere statiske sider som innmelding eller bli fast giver.

Ferdig integrert med medlems- og giverbasen slik at all informasjon opprettes automatisk i Winorg Express, Winorg Total eller Winorg Total Fagforening.

I tillegg muliggjøres et helautomatisk innmeldings- og gaveløp da sidene er ferdig integrert mot betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler. 

Abonner på vårt nyhetsbrev