Lokalavdelinger

Foreningstruktur og lokalavdelinger

For organisasjoner med avdelinger og kontorer som strekker seg utover hovedkontoret skapes det mye engasjement der ute, og for å kunne ivareta og fortsette å dyrke det lokale engasjementet er det avgjørende at det legges til rette for dette systemmessige.

Avgjørende vil være at løsninger er lette å ta i bruk, gir en god og umiddelbar oversikt og gjør det lett å utføre oppgaver.

De som jobber distribuert, får tilgang til sitt nivå i organisasjonsstrukturen og til alle medlemmer knyttet til organisasjonsleddet. Dashboardet vil vise tilsvarende nøkkeltall som for hovedkontoret, men for sitt nivå.

Mulighet for visning, registrering og redigering av data på personer og bedrifter er lik for de som jobber lokalt som for de som jobber sentralt og det er mulig å registrere og vedlikeholde utvalg og styrer i organisasjonen.

Da får dere virkelig sluppet løs kraften i HELE organisasjonen!

Abonner på vårt nyhetsbrev