CMS for fagforeninger

Winorg CMS og WEB

Winorg CMS er en digital plattform som gir organisasjoner mulighet til å sette opp og selvbetjene ulike landings- og markedsføringssider på web.

Dette kan være sider for innmelding, ulike kampanjer eller MinSide for medlemmer eller tillitsvalgte.

MinSide

For medlemmer og givere tilbyr Winorg en egen «MinSide». Den leveres som en standardisert løsning med et sett ferdig integrerte moduler med tilpasningsmuligheter.

Medlemmer kan logge inn enkelt, enten via fagforeningen sine egne innloggede sider (om de har det) eller ved bruk av Vipps-innlogging eller mobilnummer og tilsendt kode. Terskelen for å logge inn skal være lav for å få flest mulig inn på sidene.

Personene får tilgang til egne opplysninger og samtykker/reservasjoner og har mulighet til å endre på disse iht GDPR-reglene. I tillegg får personen en 360 graders oversikt over alle relasjoner til organisasjonen, alt fra hvilke verv man har, hvilke medlemskap, fakturalogg og mulighet til å betale. 

Winorg har designet Min side med intensjon om at det skal være en aktiv kommunikasjonskanal med medlemmer. Adresseoppdateringer kan gjøres her, men er på ingen måte en fremtredende og viktig oppgave siden dette kan løses via andre automatiserte rutiner (se Winorg ajourhold).

Alt fullt ut ferdig integrert med Winorg Total Fagforening og betalingsløsninger.

Landingssider

I løsningen kan det settes opp et uendelig antall markedsføringssider/ landingssider. Dette kan være ulike sider for en vervekampanje som varer en begrenset periode eller mere statiske sider som innmelding.

Ferdig integrert med medlemsbasen slik at all informasjon opprettes automatisk i  Winorg Total Fagforening.

I tillegg muliggjøres et helautomatisk innmeldingsløp da sidene er ferdig integrert mot betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler. 

Alt fullt ut ferdig integrert med  Winorg Total Fagforening, betalingsløsninger og kommunikasjonskanaler.

Abonner på vårt nyhetsbrev