Nytt om våre produkter

September oppdatering 2019

I september-oppdateringen leverer vi siste del av forbedringer innenfor kurs- og arrangement (KAV) samt forenkling av arbeidsprosesser spesielt innenfor medlemskap.

Ny publiseringsløsning i KAV

Vi lanserer nå en splitter ny publiseringsløsning i KAV. Løsningen gir mulighet til å bruke ulike type maler for ulike type arrangementer, noe som bidrar til å gjøre påmeldingsprosessene bedre for de som melder seg på. Publiseringsløsningen tar også hensyn til kundens grafiske profil slik at den passer godt sammen med kundens øvrige websider.

Arrangementslisten kan sorteres på tid, tema og sted og gir en videre navigering inn til hvert enkelt arrangement. For hver type arrangement kan man sette opp hvilke felter som skal vises i påmeldingsskjema.

Si fra om du tenker at dette er noe for din organisasjon så tar vi gjerne en demonstrasjon av løsningen.

Registrering av forelesere og andre på et arrangement

Nå kan du registrere forelesere, utstillere og andre type deltakere på arrangementene. I påmeldingsskjemaet kan du velge om den som melder seg på er vanlig deltaker eller foreleser/andre. Det er valgfritt om disse gruppene som registreres på arrangementet skal betale eller ikke.  

Alle type deltakere som kan velges blant på et arrangement vedlikeholdes i et sentralt register. I trinn 2 i opprettelse av arrangementet velger du hvilke deltakertyper som skal være gyldige på akkurat dette arrangementet, slik at hvert arrangement har skreddersydde valg.

I deltakerlisten får man enkel oversikt over hvor mange ordinære deltaker som har meldt seg på og hvor mange av andre grupper.

Maler for automatisk kommunikasjon i KAV

Nå kan du sette opp maler for automatisk kommunikasjon per arrangementsavdeling. Du kan legge inn ferdig tekst og bilder, velge hvilke kanaler som skal brukes og om kommunikasjonen skal settes til ferdig godkjent eller ikke ved opprettelse av nye arrangementer. På denne måten kan du skreddersy et malverk som gjør at jobben per arrangement blir minimal.

KAV Økonomivisning

På hvert enkelt arrangement får du nå en økonomioversikt. Her ser du enkelt hvem som har betalt og ikke.

Alle utvidelsene i KAV blir automatisk tilgjengelig for alle som har KAV.

Bytte av medlemstype

Vi har betydelig forbedret arbeidsprosessen ved bytte av medlemstype.

Dersom et medlem skal gå over fra en medlemstype til en annen velger du «Bytt» og så kan du avslutte det gamle og opprette det nye i samme arbeidsflyt. I denne prosessen blir også ubetalte fakturaer for det gamle medlemskapet automatisk kreditert.

Når medlemmet flytter fra en lokalavdeling/forening til en annen velger du «Flytt» og så kan du enkelt flytte medlemskapet samtidig som historikken tas vare på.

Løsning for bytting og flytting av medlemskap leveres som standard i Winorg Express og Winorg Total. Øvrige kunder kan bestille aktivering av løsningen.

Bounce-håndtering av utsendelser fra Mailchimp

Winorg leverer tett integrasjon mellom Winorg og Mailchimp. Denne integrasjonen er nå utvidet med automatisk håndtering av bounce. Ved bounce kan e-post-adressen automatisk fjernes i Winorg og en sms sendes ut med spørsmål om å oppgi ny e-post-adresse.

Ta kontakt med oss om du ønsker å bestille hele eller deler av denne løsningen.

Andre mindre endringer/justeringer som er gjort i webløsningene

  • Rettet en feil i filter for medlemsinnbetalinger tidsrom
  • Forbedret løsning for fakturamal slik at side 2 ikke forskyves
  • Automatisert innlesning av Cremul-filer (filformat som inneholder både kid- og manuelle innbetalinger) til bilagsregistrering
  • Utvidet med mulighet til å velge om overnattingsalternativ skal vises på web eller ikke
  • Utvidet excel deltakerliste til å vise den prisen som deltaker står registret med på arrangementet.
  • Bedret match av påmeldinger fra web med personene som allerede finnes i Winorg ved å utvide kravene i dublettreglene for høyeste score. Dersom man har lik e-post-adresse eller likt mobilnummer OG de første 5 bokstavene i fornavn er like anser vi det for å være høy sannsynlighet for at man har funnet match på person. Dersom det bare finnes en av denne vil Winorg foreslå at personen som registreres fra web er den samme som allerede finnes i Winorg.
  • Nå kan du prøve å sende automatiske utsendelser fra KAV på nytt. Bare legg inn riktig e-postadresse eller mobilnummer og prøv på nytt dersom det feiler.
  • Nå kan man ha samme e-postadresse på både forening og person og likevel få logget inn med e-postadressen til person

Ny standardfunksjonalitet i Winorg klient

  • Oppdatering av EHF-standardformat for å sikre at man alltid rapporterer organisasjonsnummer.
  • Lagt til mulighet for å overstyre givernavn på en gave til en innsamling også etter at gaven er oppdatert
Abonner på vårt nyhetsbrev