Nytt om våre produkter

Produktnyheter Mai 2022

Nyheter i Sverige

Vi fortsetter å utvikle våre svenske løsninger og nyhetene er tilgjengelig for våre svenske kunder.

Swish-integrasjon

Swish logo

Swish er betalingsløsningen i Sverige som tilsvarer Vipps I Norge, og Winorg tilbyr nå integrasjonen med denne betalingsløsningen, både via mobilnummer og via QR-kode. Denne kanalen har per i dag ca.8.5 millioner unike brukere og er en viktig strategisk kanal for både giver- og medlemsorganisasjoner i Sverige.

Nyheter i Winorg Dialog 

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for markedsautomatisering spesielt laget for nordiske organisasjoner, og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Dialog.

Flere flettefelt tilgjengelige

I Winorg dialog er alle flettefelt som legges ut tilgjengelige både i nyhetsbrev (Make), i SMS og i Link Conversations. Vi har utvidet med flettefelt for informasjon om type fast giver og type medlemskap samt antall terminer og terminbeløp for begge deler.

Mer informasjon i dialogoversikten

I Winorg Dialog har vi utvidet med informasjon om antall utsendt i listen. Vi har også utvidet med mulighet til å laste ned statistikkinformasjon og utsendelseslogg per dialog.

Mer informasjon i dialogoversikten

Nyheter innen dokumentasjon og brukerstøtte

Vi fortsetter å forbedre vår brukerstøtte og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total/Express, Winorg Total Fagforening, TVV og KAV.

Mulig å inkludere kundens egen dokumentasjon i Winorg

Nå har vi lagt opp for kundens egne lenker til brukerdokumentasjon i menyen. Det kan styres forskjellig på Winorg Express/Total, TVV og KAV, og det kan være flere lenker i lista. "Winorg Dokumentasjon" ligger standard/hardkodet for alle.

Mulig å inkludere kundens egen dokumentasjon i Winorg

Nyheter innen fakturering

Vi fortsetter å utvikle våre løsninger innenfor økonomi og fakturering, og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total og Winorg Express. Ta kontakt med oss om du ønsker å få aktivert disse nyhetene.

Nå kan du lage og sende faktura for produkter og tjenester. Faktura registreres på den både person, bedrift og forening.

Fakturering

Nyheter innen Winorg Kurs- og Arrangement 

Vi fortsetter å utvikle vårt verktøy for håndtering av kurs og arrangement og nyhetene er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV).

Massehåndtering av kurspåmeldinger

Vi har effektivisert behandling av kurspåmeldinger ved at du nå kan massehåndtere både å godkjenne, sette på venteliste, avvise og si at noen ikke har plass på kurset.

Massehåndtering av kurspåmeldinger

Nyheter i Winorg Total Fagforening

Vi fortsetter å utvikle vår ledende og standardiserte bransjeløsning for fagforeninger, og alle oppdateringer er tilgjengelige for kunder som bruker Winorg Total Fagforening

Forenklet arbeidsprosesser for å jobbe med «Avvikslista» på trekk

Fagforeninger bruker erfaringsmessig mye tid på å jobbe med avvikslister på trekk. Ved å forenkle og effektivisere denne jobben kan organisasjonen spare både tid og penger.

Vi har forbedret navigeringen over til medlem og trekkinstans. Vi har lagt opp til mulighet for å kommunisere med en/flere og vi har utvidet detaljert oversikt med oversikt over både avvik, meldingslogg og innbetalinger slik at du får full oversikt over medlemmets relasjoner og historikk.

Forenklet arbeidsprosesser for å jobbe med «Avvikslista» på trekk

Vi har også tilrettelagt for at man kan sette opp automatisert kommunikasjon for avvik på trekk.

Avvik kommunikasjon

Alle avvikene logges på medlemmet og vises persondashboardet under «Aktivitetslogg».

Opprette og bytte ansettelsesforhold

For fagforeninger har vi forbedret arbeidsflyten ved opprettelse og endring av ansettelsesforhold. Vi har skilt tydeligere på hovedstilling og bistilling. Ved bytte av ansettelsesforhold får man opp spørsmål om hvordan de andre ansettelsene skal håndteres dersom det finnes flere. Dette gjør det mer effektivt å kunne oppdatere alt i samme arbeidsflyt.

Opprette og bytte ansettelsesforhold

Flytte ansettelser eller endre/fjerne avtale

For fagforeninger har vi forbedret arbeidsflyten for å flytte ansettelser fra en arbeidsgiver til en annen. Det er også bedret å kunne endre eller fjerne avtalene på ansettelsene.

Flytte ansettelser eller endre/fjerne avtale

Restansekrav

Fagforeningene opplever stadig at medlemmene mister et lønnstrekk ved bytte av arbeidsgiver. I disse tilfellene er det effektivt å kunne lage og sende restansekrav på utestående. Winorg har flere automatiserte rutiner for dette, men har nå også lagt til mulighet for å registrere dette manuelt.

Restansekrav

Justeringer og endringer

Winorg Total Fagforening

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total Fagforening.

 • I bedriftslista kan du nå navigere direkte til trekkinstans. Trekkinstansen åpnes i en ny fane.
 • «Flytt medlem» er nå skjult i medlemsboksen på medlemmet
 • Nå oppretter vi TRN-aktivitet (Nytt medlem på trekk) automatisk ved opprettelse eller bytte av ansettelsesforhold.
 • Det er gjort endringer i standard logikk for trekkmeldinger. Dette styres ved generering av TRM. Basert på oppsett av Begrep TREKKMELDING_KTKODE hentes logikk ut fra oppsett. Her angir man om dato på trekkmeldingen må være fremtidig. Hvis J settes fradato til 1. i neste måned dersom den ellers blir beregnet tilbake i tid. Standard oppsett er at det for TRN settes 01. i påfølgende måned, dersom beregnet tilbake i tid ut fra informasjon på medlemskap og ansettelsesforhold. Dette er for å unngå feil. Standard oppsett for TRE og TRU er N i begrepsverdi, dvs at info hentes som tidligere. Ta kontakt med din rådgiver dersom du har behov for hjelp med oppsett.

Winorg Express/Winorg Total

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Total og Express

 • Vi har utvidet med flere filtre:
  • Generelt: utvidet med eFakturatype
  • Bedrift: laget ny filtergruppe for bedrift og lagt inn filter på trekkinstans, sektor, avtale, antall ansatte, KAM.
  • Kompetanse: laget ny filtergruppe for kompetanse og lagt inn filter på kompetanse, grad/fordypning, utdanningssted og eksamen.
  • Medlem: Utvidet filter for eksamen på medlem slik at det også kan velges blant 11 fremtidige måneder.
  • Organisasjon: Laget ny filtergruppe som er knyttet til bedrifter-listen. Viser bedrifter tilknyttet organisasjonsstrukturen.
 • Vi har endret slik at dersom du har fulle rettigheter på øverste nivå så har du også tilgang til aktører og rolletyper som er merket med webvisning nei. Dette er gjort slik at man med fulle tilganger kan se all informasjon som ligger i Winorg og ikke er begrenset til hva som vises på websidene ellers.

Winorg Frivillighet & MinSide

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Frivillighet eller MinSide fra Winorg.

 • Winorg Frivillighet: Vi har lagt inn mulighet for å kunne aktivere frivillige igjen fra lista som viser avsluttede frivillige.
 • Winorg Frivillighet: Vi har forbedret treff på riktig frivillig ved innlogging for frivillig. Dersom samme aktør finnes registrert flere ganger i systemet så velges den som har frivillig-verv registrert.
 • MinSide: Vi har ryddet og forbedret i design.

Winorg Kurs- og Arrangement (KAV)

Alle justeringer og endringer er tilgjengelig for alle som bruker Winorg Kurs- og Arrangement (KAV)

 • Vi har utvidet med flettefelt for arrangør i kommunikasjonen som heter «Kurs – påmelding registrert fra web» slik at man kan inkludere mer informasjon om arrangør i kurskommunikasjonen.
 • Vi har utvidet med informasjon som ved påmelding viser hvor mange gjenstående plasser man har for aktiviteter og overnatting slik at det er enklere å holde oversikt over at man ikke melder på flere enn maks-antallet.
 • Nå kan du sende ny kopi av e-post og sms fra utsendelsesloggen. Velg en eller flere og trykk på «Lag og send en kopi».
 • Nå har vi tilgjengelig en ny type navnelapp når du står i deltakerlista. Du kan her velge mellom standard på 3x8 eller ny versjon på 2x5.
 • Vi har forbedret deltakerliste i excel ved at du nå får en kolonne for hver aktivitet og hvert overnattingsalternativ. På denne måten er det enklere å summere hvem som er påmeldt de ulike alternativene.

Ta kontakt med din rådgiver om du/ dere ønsker bistand i forbindelse med å ta i bruk oppdateringer eller andre nyheter i deres løsninger.

Abonner på vårt nyhetsbrev