Nytt om våre produkter

Mars oppdatering 2021

Winorg fortsetter å fokusere på dialogen mellom medlemmer, givere og organisasjonen i tillegg til å forenkle arbeidsflyter og prosesser.

Vippsdialog i pilot

For alle dere som mottar gaver i Vipps-appen og ergrer dere over at det er krevende å identifisere og kommunisere med giverne så har vi gode nyheter! Winorg jobber med å lage en totalintegrert løsning for Vippsgaver hvor både identifisering av giver, dialog for å takke for gaven, mulighet for å innhente samtykke og registrering av innbetalinger i stor grad skjer fullt ut automatisert.

Vi har testet ut den første versjonen av piloten vår for en kunde og lært en del underveis. Vi fortsetter å jobbe med å lage en endelig versjon ferdig som vil betydelig forbedre både arbeidsprosesser og giverarbeid i organisasjonene.

Løsningen leveres i samarbeid med vår partner DataFactory.

Ønsker du å vite mer om løsningen og hva som kommer så ta kontakt med oss.

Vippsdialog i pilot

Reskontro og gaver

Vi har nå tydeliggjort visning og oversikt over hva som er fakturaer og betalinger og hva som er gaver i Winorg. Oversikten på personer er delt opp i 2 ulike visninger hvor alle gaver inkludert kampanjer og faste givere ligger samlet under gaver og alle fakturaer ligger under reskontro. På denne måten er det enklere å få oversikt over gavebidrag og kontingentstatus.

På de ulike radene i reskontroen får man tilgjengelig relevante valg for hver rad, per i dag mulighet for å kunne se fakturaen og å kunne kreditere fakturaen.

Reskontro

Forbedret arbeidsflyt for styrer og grupper

For å forenkle arbeidsflyt for oppdatering av hvem som har verv i styrer og grupper har vi innført snarveier for å enten bytte personen i et verv med en annen eller avslutte.

Forbedret arbeidsflyt for styrer og grupper

Andre mindre endringer/justeringer

  • I Winorg Match har vi forbedret treff på gaver uten kid ved å hindre at delkampanjene foreslås.

Winorg Express/Winorg Total

  • Rapport for forsikringsinnbetalinger er utvidet til å vise både årets og fjorårets innbetalinger
  • Vi har utvidet med flere rapporter for fagforeningskunder i Winorg Total, medlemsbevegelse, innmeldte i år, utmeldte i år
  • Vi har lagt inn direkte navigering til relaterte personer i medlem, abonnement og fast giver. Det gjelder både annen betaler, hovedmedlem/husstandsmedlem og verver.
  • Vi har utvidet rapporten «Medlemskap, Aktive og historiske data til Excel» med opplysninger om betaltstatus, både om medlemskapet er betalt eller ikke, og også hvor lenge betalingen gjelder for.
  • Vi har nå utvidet med mulighet for å kunne sette opp at en person er tilknyttet et lokallag/forening generelt og ikke bare via medlemskap, ansettelse eller fast giver. Ta kontakt med oss

Winorg Kurs og arrangement (KAV)     

  • Vi har rettet slikt at status på kurset oppdateres riktig når kurset settes til avlyst.
  • Vi har utvidet flettefelt med arrangørs e-postadresse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev