Nytt om våre produkter

Produktnyheter Januar 2022

Vippsnummerdialog

Winorg har i samarbeid med DataFactory utviklet en løsning for identifisering av betalere via vippsnummer.

Vippsnummerdialog er fullt ut integrert med massehåndtering av innbetalinger, kommunikasjonsløsninger og selvbetjente løsninger for registrering av fødselsnummer for skattefradrag, samtykkeregistrering og innhenting av opplysninger knyttet til minnegaver.

Vippsnummerdialog

Løsningen er tilgjengelig for alle kunder som bruker Vipps som innsamlingsmetode. Ta kontakt med din rådgiver om du ønsker mer informasjon.

Årsmøteprotokoller

Vi har nå på plass en løsning for å følge opp gjennomføring av årsmøter, bekreftelse av verv og innlevering av årsmøteprotokoll.

Her kan man på overordnet nivå få full oversikt over hvem som har levert, hvem som er i prosess og hvem som ikke er i gang med årsmøteregistreringen. Løsningen inkluderer automatisk påminnelse til de som ikke leverer og integrert kommunikasjons- og oppfølgingsvalg.

Årsmøteprotokoller

Løsningen er tilgjengelig for alle kunder som bruker Winorg Express, Winorg Total og Winorg sitt verktøy for tillitsvalgte (TVV) .Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

Designforbedringer

De siste ukene har vi gjort mange designforbedringer for å bedre brukeropplevelsen for deg som bruker Winorg. Blant annet har vi frisket opp alle listevisningene og forbedret utseende på filtervisning slik at den nå kan minimeres og kollapses:

Designforbedringer

Andre endringer/justeringer

Andre endringer/justeringer i Winorg Express/Winorg Total

 • Når du sender e-post så kan du nå sende kopi til andre e-postadresser
 • Nå kan du slette personer som ikke har registrert mye informasjon på seg.
 • Nå kan du registrere innbetalinger fra annen betaler i bilagsregistrering
 • Vi har fjernet felt for «forhåndsbetaling» i medlemsboksen siden vi nå har løsning for registrering av forhåndsbetaling
 • Vi har lagt inn navigering fra Winorg til dokumentasjonssidene våre. Du må fortsatt logge inn. Innloggingen forsvinner etter hvert.
 • I filter på personer kan du nå søke på fødselsdato fra og til.
 • Vi har utvidet med mulighet for å registrere varesalgsinnbetalinger
 • Vi har fikset feil som gjorde at faste givere på vipps ikke ble vist i filter på personer.
 • Vi har justert på dublettsjekken slik at dersom det finnes mer enn en person med sikkert treff så velges en av disse fremfor å opprette ny person.

Andre endringer/justeringer i Winorg Total Fagforening

 • Vi har lagt inn flere felter i bedriftslista; antall medlemmer, trekkinstans, verv (HTV eller TIL), tillitsvalgt (navn). Skjult felt for KAM.
 • Vi har laget en ny rapport som viser oversikt over hvem som har vervet medlemmer inneværende år.
 • Nå kan du registrere og få oversikt over alle utbetalinger på en enkel og oversiktlig måte. Du kan stå i reskontro til et medlem og legge inn en utbetaling eller registrere direkte inn her i utbetalingsoversikten som ligger under økonomi.
 • I tillegg til organisasjonsnummer viser vi nå bedriftsnummer på bedrifter.
 • Vi har skjult trekkinformasjonsboksen for de bedriftene som ikke har data der.
 • I trekkoversikten viser vi nå informasjon med en gang det er kjørt krav for en periode.

Andre endringer/justeringer i Winorg Kurs og Arrangement (KAV)         

 • Nå kan du redigere på en webpåmelding. Dette er nyttig om du får inn ekstra opplysninger på en påmelding som ennå ikke er godkjent.
 • I rapporter med mulighet for å velge en/flere felter å ta med kan du nå effektivt velge alle eller ingen.
 • Vi viser ikke boksen for feilede utsendelser dersom det ikke er noen som har feilet.
 • I e-post-kommunikasjon så fungerer det nå å stå i emnefeltet og velge et flettefelt
Abonner på vårt nyhetsbrev