Nytt om våre produkter

Maioppdatering 2019

Registrering av partneravtaler, støttespillere og prospects

Vi fortsetter å utvide med CRM-funksjonalitet for bedriftsoppfølging.

På bedrifter kan man nå registrere om de er prospects eller om de er ulike typer partnere. Man vil da få oversikt over hvor mange prospect man har og hvor mange av disse som går over til ulike type partnere og hvem som avsluttes som prospect uten å bli partner.

Key Account Manager

Vi har lagt inn nytt felt for registrering av KAM. Dette gjør at man får god oversikt internt over hvem som har ansvar for hvilke partnere/prospects

Både registrering av partneravtaler og KAM er tilgjengelig for alle våre kunder, så det er bare å bestille aktivering av disse løsningene dersom din organisasjon ønsker å bruke Winorg for å følge opp bedrifter.

Visning av historiske data

På persondashboardet har vi hovedfokus på å vise de aktive relasjonene siden det er de man primært forholder seg til. Noen ganger er det også behov for å se på historikk og vi har nå samlet alle historiske data og viser det under en egen fane «Historikk» på person.

Dette vil være tilgjengelig for alle våre kunder.

Liste med foreninger, filter og mulighet til å ta ut utvidet excel

Nå kan du få ut liste med alle foreninger med mulighet for å sende e-post til de. Du kan også sette opp dine egne personlige filtre og eksportere til excel. Eksport til excel gir informasjon om den personen som står som kontaktverv på foreningen. Du finner foreningslisten under rapporter.

Rapporten leveres standard i Winorg Express og kan også bestille av alle våre andre kunder.

Fast giver

Vi har nå lagt til mulighet for å angi rekrutteringskampanje for fast giver samt å kunne øremerke hvor gaver for fastgiver skal gå via bruk av prosjekt.

For å enklere kunne følge med på endringer på betalingsfrekvens, betalingsmetode og beløp på fast giver så logges det nå under historikk.

Utvidelsene av kampanje og prosjekt på fast giver leveres som standard for alle kunder som bruker fast giver.  Logg av endringer kan bestilles.

E-post og innlogging

Vi har nå tilrettelagt for at man kan være registrert med samme e-post-adresse flere ganger og likevel få logget inn på Winorg Digitale Arbeidsplass.

Regnskapsrapport

I rapportoversikten i Winorg Express har vi nå lagt inn en regnskapsrapport som kan brukes enten som bilag til føring i regnskap eller som oversikt i forbindelse med avstemming.

Enkel kreditering av faktura

Vi har tilrettelagt for enkel kreditering av faktura. Det er bare å trykke på «krediter faktura» og så er jobben gjort.  Når du krediterer faktura blir alt automatisk oppdatert så du slipper manuelle prosesser.

Bilagsregistrering

Vi har gjort flere utvidelser og forbedringer i bilagsregistrering

  • Lagt inn egen «Legg til ny»-knapp for registrering av nytt bilag
  • Lagt inn ikon for slett og rediger på hver betalingsrad
  • Når betaler er valgt vil man automatisk kunne se hva som ikke er betalt for slik at det er enklere å velge hva betalingen gjelder.
  • Det er lagt inn mulighet for å kunne begrense hvilke bankkonti som vises

Logg på alle fakturaer

Har du noen gang opplevd å sende fakturainformasjon på e-post, sms eller andre kanaler og så kontakter medlem/giver deg etterpå og ber om fakturakopi. Vi har nå laget en veldig enkel løsning på dette. På alle fakturaer, uansett kanal som brukes, så lagrer vi alltid en faktura i fakturaloggen. På den måten kan du enkelt hente frem faktura ved behov.

All økonomifunksjonalitet presentert over er tilgjengelig for våre Winorg Express-kunder, men kan bestilles av alle våre andre kunder som bruker Winorg Digitale Arbeidsplass.

Andre mindre endringer/justeringer som er gjort

  • På persondashboardet og i oversikt for forening og bedrift beholder man plassering i bildet når man går fra detaljer og tilbake til oversikt
  • På fast giver kan man nå se hvilke måneder trekket gjelder
  • Nytt flettefelt i flettegrunnlagene Generell og Forsikring. Feltet EFAKTURA_REF legger på innledende nuller dersom aktørid består av færre enn 8 siffer. Dette for å ivareta logikk dersom kunde har avtale om eFaktura og det i avtalen er lagt opp til at referanse skal bestå av 8 siffer.
  • På filter for foreningsknytning kan man nå krysse av for knytninger på flere nivåer.
  • Vi har lagt inn bedre varsling når brukeren har vært inaktiv lenge

Ny standardfunksjonalitet i Winorg Express (kan også leveres til øvrige kunder ved behov)

  • Når foreningstilhørighet skal automatisk settes på medlemskap sjekkes det først om det finnes knytning basert på postnummer, deretter kommune. Dette gir mulighet for mer detaljert oppsett av foreningsknytning.
Abonner på vårt nyhetsbrev