Nytt om våre produkter

Juni oppdatering 2020

Vi har jobbet mye med forbedring og forenkling av arbeidsprosesser siden forrige oppdatering.

Frivillighet

Innen frivillighet har vi forenklet arbeidsprosessen for hvordan man angir om en person er i permisjon, har sluttet eller aldri har kommet i gang. Bruker velger enkelt en av valgene og så tar vi hånd om stopp og start og statuser i bakkant slik at alt blir riktig.

Medlemsoppfølging

Innenfor medlemsoppfølging kan man nå med et par tastetrykk bytte forening på medlemmene, hvor man bare angir hvilken forening de skal til. Vi har automatisert stopp og start og oppdateringer i bakkant.

Vervoppfølging

Innenfor vervoppfølging kan man også enkelt bytte forening på mange personen av gangen.

Løsningene er tilgjengelige for de som bruker Winorg Total og Winorg Express. Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å se på hvordan vi kan forbedre arbeidsprosessene hos din organisasjon.

Tilgangsstyring

Nå kan du tilpasse persondashboard, hovedmenyen og rapportene til brukergruppene dine. Dersom du ønsker sentralt å se informasjon på medlem/giver som de lokalt ikke skal se så har vi løsning for det på plass.

Ta kontakt med din rådgiver for å bestille oppsett som passer til din organisasjon.

Vipps i alle Kanaler

Vipps logo

Winorg var først ute med å tilby Vipps Faste Betalinger. Nå har vi utvidet Vipps Faste Betalinger i alle kanaler og på enda flere områder. Nå kan du inngå avtale både for abonnement, medlemskap og fast giver via web og via ordinære fakturautsendelser. Vi er allerede i full gang med onboarding av flere kunder nå før sommeren, så det er bare å skynde seg å bestille for de som ennå ikke har gjort det. Vi aktiverer løsningen i løpet av et par uker så det er fort gjort.

Opplasting av filer på kurs

Vi har nå laget det konfigurerbart for hver kunde å angi begrensninger i hvilke filtyper og størrelse på disse som man kan laste opp på et kurs. Løsningen er tilgjengelig for alle som bruker Kurs- og Arrangementsløsningen vår (KAV).

Sikker integrasjon med Söderberg & Partners

Logo Söderberg & Partners

Winorg tilbyr nå en standard 2-veis GDPR-sikker integrasjon med Söderberg & Partners hvor forsikringer kan opprettes, endres og avsluttes både i Winorg og hos S&P og hvor begge systemer er synkronisert og oppdatert med samme informasjon. 

Utvidelse av Winorg Tillitsvalgtopplæring

Winorg tilbyr en tilpasset løsning for å gjennomføre tillitsvalgtopplæring i organisasjonen, hvor man får god oversikt over hvor mange man har på hvert steg i opplæringen og forenkler prosessen med å innkalle til opplæring.

Løsningen er nå utvidet med digital støtte for delegering og samarbeid for kurs som arrangeres sentralt men hvor man lokalt bestemmer hvem som skal være med på kurset. Man kan sentralt angi hvor mange som skal komme på et kurs fra for eksempel hvert fylke. Fylkesansvarlige får da opp informasjon og verktøy for å innkalle de som hører til sitt område.

 

Ta kontakt med oss om du vil høre mer om hvordan du kan forenkle tillitsvalgtopplæringen med Winorg Tillitsvalgtopplæring

Andre mindre endringer/justeringer

  • Vi har forbedret rapportoversikten i KAV slik at man nå kan se om rapporten er en pdf, excel eller en liste.
  • Vi har jobbet med å forbedre standardløsning for EHF
  • I stipendmodulen kan man nå enkelt laste opp vedlegg via drag and drop (klient)
  • I minnegaveutsendelser har vi utvidet med informasjon for å bedre få oversikt over hvilke gaver som har blitt innbetalt etter at man har sendt ut
Abonner på vårt nyhetsbrev