Nytt om våre produkter

Juni oppdatering 2019

I juni-oppdateringen har vi hatt hovedfokus på forbedringer innenfor kurs og arrangementsløsningen vår. Vi har også noen fine utvidelser innenfor økonomi og forenkling av arbeidsprosesser.

Kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert for å få tilgang til det som presenteres.

Kopiere arrangement

For å forenkle arbeidsflyten ved opprettelse av nytt arrangement/kurs har vi lagt inn mulighet for å kopiere oppsett fra et annet kurs. Kopieringen tar med seg all informasjonen fra oppsettet med unntak av påmeldingene.

Regelmessige kurs

Dersom du skal arrangere samme type møte/arrangement flere ganger over en tidsperiode så har vi nå en god løsning for deg. Når du oppretter kurset kan du angi regelmessighet, for eksempel hver 4 uke på mandager frem til 31.12.2019. Dette håper vi vil spare tid for deg som tilbyr gjentakende arrangementer. 

Digital registrering av oppmøte på kurs/arrangement

Vi har nå gjort det enklere å bruke kursløsningen til å digitalt registrere oppmøte på selve kursdagen. Alle påmeldte deltakere kan settes med status om de har møtt eller ikke. De som ikke har møtt fjernes automatisk fra deltakerlisten og plasseres blant de avmeldte deltakerne men med egen status. På denne måten får du full oversikt og oppdaterte deltakerlister med en gang.

Få tilgang til personinformasjon direkte fra påmeldingssiden

Det hender man får inn opplysninger i en påmelding som gjør at man trenger å endre informasjon på personen som melder seg på. Vi har derfor lagt inn en snarvei over til persondashboard fra påmeldingen. Tilgangen er rettighetsstyrt slik at du bare vil få tilgang til persondashboard for de personene du allerede har tilgang til i Winorg.

Vedlegg på kurs

Det er nå mulig å legge til dokumenter på et kurs/arrangement. På denne måten får du bedre kontroll på dine egne lister, avtaler og dokumentasjon av kurset.  Dokumentene er også tilgjengelige via webservices slik at noen av de kan tilgjengeliggjøres for deltakerne underveis og etter kurset.

Alle forbedringer innenfor kursløsningen vil være tilgjengelig for alle våre kunder som bruker KAV, kurs på web. Dersom du kan tenke deg å begynne å bruke kurs så si fra til oss.

Tilleggsinformasjon i påmeldingen

Mange av våre kunder har etterspurt mulighet for å kunne spørre deltakerne om forskjellige opplysninger og slippe å samle alt i ett fritekst-felt. Vi har nå laget en fleksibel løsning hvor man på hvert kurs/arrangement kan angi inntil 5 felter som da vil vises i påmeldingsskjemaet.

Valget finnes i trinn 2 i arrangementsveiviseren.

Man kan angi hva ledeteksten skal være og om feltet skal være obligatorisk å fyllet ut eller ikke.

Feltene er tilgjengelige i våre webservices og vil også være tilgjengelige i vår nye kurs-publiseringsløsning fra og med august. 

Automatisk kreditering av faktura ved avslutning av medlemskapet

Når et medlemskap avsluttes er det viktig å gjøre opp evt. ubetalte fakturaer. For å forenkle denne prosessen har vi nå utvidet automatikken med at dersom medlemskapet ved avslutning har utestående fakturaer så blir disse automatisk kreditert. 

Bilagsregistrering

Bilagsregistrering er ytterligere forbedret. Nå ser man hele adresseinformasjonen i betalersøket slik at det er enklere å velge riktig person. I tillegg har vi lagt inn søk på faktura hvor man får oversikt over alle utestående fakturaer.

Medlem – flytt til annen forening

Dersom du ønsker å logge at et medlem flytter fra en forening til en annen kan du bruke knappen for «flytt» på medlemskap. Da kan du angi stoppårsak på medlemskapet i den ene foreningen og startårsak i den andre. Flyttingen vil logges på medlemskapet.

Disse tre løsningen er standard tilgjengelig for alle som bruker webløsningene Winorg Express og Winorg Total. Alle andre kunder kan også bestille aktivering av løsningen.

Apsis – logging og lagring av respons

Vi tilbyr nå en løsning hvor e-poster som sendes ut fra Apsis logges tilbake til Winorg på hver person, både med informasjon om hva e-posten gjelder og om den er lest eller ikke.

Vi har også laget en løsning for å hente leads fra Apsis og lagre automatisk inn i Winorg.

 

Ta kontakt med oss i Winorg om du vil høre mer om denne løsningen.

Andre mindre endringer/justeringer som er gjort i webløsningene

  • Man kan nå redigere på hotell etter publisering/opprettelse
  • Man kan nå søke etter og opprette både kurssted og overnattingssted
  • Man kan nå filtrere kurs på arrangør
  • Man kan nå endre på deltaker i KAV etter at påmeldingsfristen er passert
  • Man kan nå ha flere fastgiverroller på persondashboard
  • Vi har utvidet søk på annenbetaler slik at både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan være annenbetalere
  • Vi har lagt opp til at man kan ha ulike priser på samme abonnement på persondashboard
  • Vi har rettet slik at når du åpne enkel liste i excel så får du med id-nummer på personer

Ny standardfunksjonalitet i Winorg Express (kan også leveres til øvrige kunder ved behov)

  • Vi har lagt inn kjønn som en del av standard registrering og visning av person. Når man registrerer ny person utledes forslag til kjønn enten basert på fornavn eller fødselsnummer.
  • Når man setter stopp all e-post så stopper vi automatisk nyhetsbrev

 

Abonner på vårt nyhetsbrev