Nytt om våre produkter

Desember oppdatering 2020

Fokus denne perioden har vært CRM-forbedringer.

Til oppfølging og oppfølgingsliste 

Oppgavelista på startsiden/dashbordet er utvidet med mulighet for filtrering. På denne måten kan du lage dine egne relevante filter for hvilke oppgaver du har ansvar for følge opp.   

Nå kan man slette «Til oppfølging» -aktiviteter. Man kan også tagge de med tema slik at de er enkle å søke på. 

Kontaktpersoner på bedrift 

Vi har forbedret løsning for registrering og vedlikehold av kontaktpersoner i bedrifter.  

Nå kan du navigere direkte over til kontaktpersonen . 

Kontaktpersoner på bedrift

Og på kontaktpersonen sitt dashbord vises det at vedkommende er kontaktperson i en bedrift.  

Relasjoner

I tillegg har vi utvidet med informasjon om tittel og type kontaktperson 

Rediger kontaktpersoner

Det er nå også mulig å slette og redigere kontaktpersonsinformasjon. Og man kan opprette ny person mens man registrerer kontaktperson slik at man slipper å gjøre det i to omganger.  

Notat

Nå kan du redigere og slette notat 

Notater. Rediger og slett

Og det går an å søke på tags spesielt for notat 

Vis og tilpass filter

Partneravtale 

Nå kan du legge inn url til dokumentarkiv for partneravtaler 

Løsningen er tilgjengelig for de som bruker Winorg Næringsliv.  

Bedriftsstruktur 

Nå kan du stå på en bedrift og opprette en ny bedrift som underliggende. På denne måten kan du selv bygge bedriftsstrukturen.  

 

Andre mindre endringer/justeringer

I Winorg  

 • Vi har nå utvidet med mulighet til å låse redigering i innmeldtdato for medlemskap i klienten 
 • Vi har forbedret purrerutine for avvik på trekk til å håndtere flere foretak 
 • Vi har innført mulighet for å angi standard ja eller nei til skattefradrag på type aktør  
 • Vi har forbedret rutine for trekkmeldinger slik at man kan velge om disse skal sendes ut både fra Winorg og fra Trekksentralen.  
 • Det er laget en ny webservice som tar hensyn til ny og forbedret utregning av betaltstatus for medlem 

Winorg Express/Winorg Total 

 • Nå vises også kampanjeoversikt på bedrifter 
 • Nå kan du slette bedrifter og møter 
 • Vi har gjort en større utbedring av rapporten/dashboardboks som viser om et medlemskap er betalt eller ikke og alle Express/Total-kunder får ny versjon    
 • Vi har laget 2 fagforeningstilpassene dashboardbokser, både for «Alle medlemmer» og for «Nye medlemmer i år». Disse blir tilgjengelige for alle fagforeninger 

Kurs og arrangement (KAV)  

 • Det kan nå styres om nye kurssteder automatisk skal registreres som bedrifter eller ikke 
 • Vi har rettet en feil som gjorde at påmeldte deltakere for en periode fikk status «ikke bekreftet». Nå får alle som er godkjent status «bekreftet» 
Abonner på vårt nyhetsbrev