Nytt om våre produkter

August oppdatering 2021

Vi starter 2.halvår med gode nyheter innen medlem, fundraising, trekk og mer. Hovedfokus er som alltid forenkling av ulike prosesser som skal gjøre hverdagen bedre for ansatte og frivillige og gode opplevelser for medlemmer og givere.

Minnegave

Du som jobber med å registrere og følge opp minnegaver kan glede deg over flere forbedringer og forenklinger i denne oppdateringen.

Vi har lagt inn en snarvei fra dashboardet direkte til minnegaveregistreringen, vi har lagt inn mulighet for å redigere informasjon om minnegave(r) og å kunne overstyre navn som gaven er fra. Men den største forenklingen er at du nå kan registrere gaven direkte fra den enkelte minnegaveinnsamlingen. På denne måten får du fortløpende oversikt og kan ha full kontroll over at du registrerer riktig.

Minnegave

Løsningen er tilgjengelig for alle Winorg Express/Total-kunder som har Winorg Minnegave (minnegavemodul). Du kan lese mer om hvordan løsningen fungerer på våre dok-sider (Login).

Dersom du ikke har Winorg Minnegave (minnegavemodul) men ønsker å se mer på den for å vurdere om den kan passe til din organisasjon kan du ta kontakt med din rådgiver for å bestille en gjennomgang.

Administrasjon av trekk i Winorg Total Fagforening

Vi jobber for tiden med Winorg Total Fagforening og med et spesielt fokus på trekkhåndtering. Vi  legger vi inn høy grad av automatisering og forenkling, noe som vi håper vil redusere tiden som brukes på å håndtere trekk.

Her er første titt fra vår splitter nye versjon som lanseres som prototype i denne oppdateringen.

Administrasjon av trekk i Winorg Total Fagforening

Løsningen er tilgjengelig for våre Winorg Total Fagforeningskunder. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med å effektivisere trekkhåndteringen i organisasjonsbransjen.

Andre endringer/justeringer

Winorg Express/Winorg Total

  • Vi har forbedret brukeropplevelsen ved avslutning av medlemskap slik at du ikke lengre får feilmelding om manglende tilgang.
  • Nå kan du endre på forfallsdato på faktura i reskontro
  • Når en faktura krediteres lager vi nå alltid nota slik at den kan printes ut ved behov
  • Vi har gjort en justering i dashbordrapport for nye medlemmer slik at tallene blir mer riktige.
  • Vi har tilgjengeliggjort første versjon av saldoliste og aldersfordelt saldoliste under økonomirapporter.

Winorg Kurs og arrangement (KAV)

  • Ved behandling av webpåmeldinger er det lagt inn en knapp «Fjern arbeidsgiver» som gjør det mulig å blanke feltene slik at påmelding kan lagres uten arbeidsgiver.
  • Utvidet deltakeroversikt med visning av de som ikke har fått plass på kurset.
  • Vi har oppdatert dokumentasjonen vår på doks.winorg.no Logg gjerne inn her og les om mulighetene innenfor kurs- og arrangement.
Abonner på vårt nyhetsbrev