Nytt om våre produkter

Apriloppdatering 2019

Registrering av kontaktperson

Vi utvider basis CRM-funksjonalitet for oppfølging av bedrifter og har nå på plass en enkel og brukervennlig løsning for registrering av kontaktpersoner man har i bedriftene. Man kan ha så mange kontaktpersoner man vil tilknyttet en bedrift, noe som gir god oversikt over alle relasjoner til bedriften.

Løsningen leveres standard i Winorg Express og kan også bestille av alle våre andre kunder.

Oppfølging og oversikt over lokalavdelinger/foreninger

Lokalavdelinger og foreninger er ofte aktive og det er behov for å få en oversikt over engasjement og relasjoner til hovedorganisasjonen. Vi har derfor utvidet med mulighet for å se innbetalinger og registrere oppfølgingsaktiviteter, abonnement, notater og annet som er av interesse på lokalavdelinger og foreninger.   

I tillegg til å kunne registrere informasjon på foreningene kan man også redigere adresseinformasjon og angi hvem som skal stå som hovedkontakt.

Løsningen leveres standard i Winorg Express og kan også bestille av alle våre andre kunder.

Nye filtre

Vi har utvidet vår populære og enkle søk- og filter-løsning med mulighet til å søke på valgfri start- og stopp-intervall for avtalene. Dette gjelder både for medlem, fast giver og abonnement.

Tag’s på notater

For å kunne skille de ulike notatene fra hverandre og få bedre oversikt har vi innført mulighet for å tagge aktivitetene med info om hva de gjelder. Du kan legge inn så mange tag’s du vil på et notat.

Ny rutine for oppfølging av manglende trekk

En organisasjon kan risikere å tape penger dersom medlemmene som er på trekk ikke blir fulgt opp effektivt. Vi har nå laget en rutine som gjør at det automatisk lages restansekrav på medlemmer som ikke er trukket. 

Løsningen kan bestilles av alle våre kunder som tilbyr trekk til sine medlemmer.

 Andre mindre endringer/justeringer som er gjort

  • KAV: Når man ikke har tilgjengelig antall rom lengre så må valget fjernes fra påmeldingssiden
  • KAV: Hindre at man meldes på venteliste når man kan betale arrangement med kort
  • E-post: Man får nå advarsel dersom vedlegget man forsøker å legge inn i mailen er større enn 10 mb.
  • E-post: Mulighet for å maksimere skjermbildet når man skriver e-post
  • Enkle forbedringer i bilagsregistrering, spesielt søk etter betaler.
  • GDPR: Hindrer mulighet for manuell anonymisering dersom personen har aktive verv
  • Endring i EHF for trekkfaktura. Informasjonen som kommer i feltet OrderReference angis nå mer detaljert, f.eks. som følger: ID 'Trekkliste nr 139340 periode 201903 - 201903'. (68203)

Ny standardfunksjonalitet i Winorg Express (kan også leveres til øvrige kunder ved behov)

  • RAPPORT: Utvide noen av rapportene med CO-adresse og adresse 3

 

Abonner på vårt nyhetsbrev