For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Få flere medlemmer og øk giverinntektene ved hjelp av SMS

 

Med en åpningsrate på 98%, er SMS en av de mest effektive kommunikasjonsmåtene per dags dato. Men hvordan skal man bruke dette på en produktiv måte som faktisk gir resultater?

Når man bruker SMS for å kommunisere med medlemmer og givere, er det viktig å tenke på at SMS ofte blir oppfattet som noe litt mer "privat" enn f.eks. mail eller sosiale medier. Derfor er det viktig å sørge for at man bruker SMS på riktig måte, slik at mottakerne ikke melder seg av med en gang. Under har vi listet opp noen tips til hvordan dere som organisasjon, fagforening eller forbund kan bruke SMS som en effektiv og rask kommunikasjonsmåte!

 

 • Hold ting kort og konsist.

Som vi var inne på tidligere, blir ofte SMS oppfattet som litt "privat", og med mindre man holder det kort og enkelt, slik at mottakeren kjapt kan forstå poenget med meldingen, er sjansen stor for at kunden ønsker å avregistrere seg.

 

 • Avregistrering

Sørg for at mottakerne alltid har mulighet for å avregistrere seg på en rask og enkel måte, slik at folk som ikke ønsker SMS, slipper å motta dette.

 

 • Vis takknemlighet

Som organisasjon, forening eller forbund er medlemmene og giverne de som holder hjulene i gang. Vis derfor alltid takknemlighet hvis dere mottar innbetalinger eller nye medlemmer. Men hold det kort og konsist!

 

 • Planlegg

Mottakerne kan fort oppleve SMS som påtrengende hvis det kommer i tide og utide. Det er derfor viktig at man planlegger når, og hvorfor tekstmeldingene skal komme, slik at man faktisk har et nyttig budskap som mottakeren kan ha glede av.

 

 • Vær fornuftig

Tenk på hvilke tekstmeldinger du som mottaker hadde ønsket, og satt pris på å motta. Føler du at en SMS dere planlegger å sende ut kanskje er unødvendig eller kan virke påtrengende, så er den også mest sannsynligvis det.

 

Med noen enkle tommelfingerregler å forholde seg til, vil SMS være en veldig effektivt måte å kommunisere med nåværende og potensielle medlemmer, samt skape god informasjonsflyt og øke giverinntektene.

 

Kombinert med Winorg sin SMS-løsning, vil dere som organisasjon, forening eller forbund alltid få maks ut av SMS. Vi har god erfaring i å hjelpe kundene våre med å øke antall medlemmer, giverinntekter og tilfredshet, igjennom å redusere manuelt arbeid fra de ansatte i organisasjonen, og heller benytte smarte og automatiske løsninger.

 

SMS-løsningene fra Winorg innebærer blant annet;

 • Automatisk innmelding via lenke i SMS.
 • Enkle og automatiske betalingsløsninger via lenke.
 • Automatisk avregistrering.

I tillegg vil løsningen automatisk gjøre følgende;

 • Dublettsjekke opp mot register, slik at man unngår dobbeltregistreringer.
 • Opprette medlemsprofil med personalia.
 • Sende takkemeldinger til givere og nye medlemmer.

 

Det kan også settes opp en automatisert dialog med medlemmene som vil sørge for høyere lojalitet og en bedre opplevelse, samtidig som det reduserer det manuelle arbeidet for de ansatte.

Ta kontakt med din rådgiver for gjennomgang av potensiale i din organisasjon, eller kontakt Kim Elverhøy på kim.elverhoy@winorg.no eller tlf.913 57 264

SMS Kommunikasjon organisasjonssystem kunderelasjonshåndtering