Aktuelt fra Winorg

Annerledesåret 2021- en oppsummering

Vi har akkurat rukket å forlate annerledesåret 2021, men hva skjedde egentlig for Winorg og Winorgs kunder? Svaret er - heldigvis - en hel del.

Men mye av det er kanskje helst et frempek til, eller en slags forberedelse til 2022. Året hvor vi forhåpentligvis snart går inn i en ny normal med færre koronarestriksjoner.

Her er noe av det vi erfarte i 2021 som vi tror vil være viktig i 2022

Digitaliseringens utfordringer ble aktualisert: knapphet på ressurser, økende priser og sikkerhetstrusler

Nedstengningen i mars 2020 utgjorde startskuddet for en rask prosess, hvor digitalisering ikke lenger var et valg, men en nødvendighet i alle deler av samfunnet. Organisasjonene var intet unntak. For å kunne fortsette å være relevante for medlemmer, givere, frivillige og andre kontakter, krevde krisesituasjonen digitalisering i alle ledd.

Samtidig ble det tydelig at det på landsbasis er knapphet på den nødvendige IT-kompetansen for å få dette til. Behovet for å utnytte de knappe ressursene på alle områder i organisasjonsbransjen mest mulig effektivt tvinger seg frem.

For Winorg har det lenge vært et mål å bevege seg bort fra skreddersøm og mot å lage gode bransjeløsninger som kan dekke IT- behovene til alle organisasjoner. Ofte gjør vi dette i nært samarbeid med enkeltkunder, men målet er alltid gjenbruk, slik at løsningene blir tilgjengelig for flest mulig av kundene våre. For Winorg er det et viktig mål å bidra til å motvirke at knapphet på ressurser skal gi alt for store prisøkninger.

Utfordringen med økende sikkerhetstrusler utkrystalliserte seg i 2021, og det er med liten risiko vi spår at vi vil se enda mer av dette i 2022. Økt internasjonal spenning kan i verste fall gi seg utslag i målrettede angrep for å hente ut informasjon, drive sabotasje eller spre desinformasjon fra statlige aktører. Eller man kan se for seg at kriminelle tar seg inn på nettverket ditt, krypterer data og ber om løsepenger. Det opplevde mediebedriften Amedia i romjulen med den konsekvens at papirutgavene deres ikke kunne gis ut. Norske organisasjoner kan utvilsomt også være interessante mål, og det finnes eksempler på organisasjoner som allerede har blitt rammet.

Winorg møter disse utfordringene med krum nakke gjennom å bygge et solid nettverk av partnere som tilfører oss kompetanse og ressurser.  Vi har knyttet til oss en rekke svært kompetente partnere og teknologileverandører i løpet av året som har gått.

Nye samarbeid, i tillegg til egen rekruttering av digitale hoder, vil gi oss et betydelig kompetanseløft fremover som vil komme kundene våre til gode.

Skyen, skyen, skyen

Norske organisasjoner var i utgangspunktet generelt skeptiske til skyløsninger, men dette bildet har endret seg kraftig. Nå ønsker de fleste å komme seg over i skybaserte løsninger så fort som mulig.

Dette tvinges delvis frem av digitaliseringskravene og behovet for å modernisere, men skyldes også at en del serverparker hos lokale driftsleverandører begynner å gå ut på dato.

Winorg hjelper både organisasjoner som er i skyen allerede og kunder som fremdeles har litt vei å gå før de vil og kan ta steget. Når vi hjelper kunder over i skyen er vi opptatt av at vi ikke bare beholder gårsdagens måter å arbeide på, men forsøker å forbedre prosessene, øke brukervennligheten og automatiserer det som kan automatiseres.

Nye organisasjoner som signerte for en skyreise i 2021 var fagforbundet Norsk Tannpleierforening, Interresseorganisasjonene SMB Norge og Boligmentoren, Pasientorganisasjonen Stoffskifteforbundet og selskapet OrgService på vegne av sine 11 organisasjonskunder.

Den datadrevne organisasjonen: noen er godt i gang, andre vet enda ikke hvordan de skal starte

Organisasjoner sitter på mye data, men de fleste mangler verktøy, kompetanse og kultur for å virkelig bruke denne ressursen fullt ut. I løpet av året som har gått har analyseteamet til Winorg hatt gleden av å kunne hjelpe stadig flere organisasjoner til å bli mer datadrevne.

Vi har flere gode eksempler på hvordan økt innsikt har gitt bedre forståelse og gode resultater for organisasjoner. Da vi lanserte bloggen vår organisasjonsvekst.no i september 2021 valgte vi derfor å sette søkelys på dette viktige temaet. Her kan du også laste ned vår gratis guide til hvordan din organisasjon kan ta de første skrittene på veien.

Produktutvikling og innovasjon for organisasjoner

Dersom organisasjoner skal lykkes med digitalisering, tror vi de trenger systemer som er utviklet spesielt for å dekke deres unike behov. Samtidig må løsningen adressere behovene til bredden av brukere og bruksområder man finner i organisasjoner. Fordi organisasjonslivet og næringslivet har ulike behov, fungerer løsninger utviklet for bedrifter sjelden uten til dels store tilpasninger.

2021 var for Winorg et år preget av høyt aktivitetsnivå og store investeringer i produktutvikling. Mange kunder er allerede godt kjent med Winorg Express, Winorg Total, Winorg CMS, MinSide, Winorg Kurs & Arrangement (Verktøy for arrangement og kurs) og Trekksentralen. I disse produktene er det gjort betydelig videreutvikling i 2021. Vi er ekstra fornøyde med tre av produktene på grunn av innovasjonene de representerer.

1. Winorg Total Fagforening

Her vil vi spesielt trekke fram den helt redesignede løsningen for Trekkhåndtering som sammen med Trekksentralen representerer en betydelig modernisering av hele prosessen rundt lønnstrekk. Dette er stort for trekk-nerdene blant oss, og noe vi i løpet av året ser frem til å kunne tilby til de store fagforeningskundene som enda ikke er helt over i skyen.

2. Winorg Dialog

Dette blir et viktig verktøy for å gjøre det enklere for flere i en organisasjon å kommunisere direkte mot spesifikke målgrupper via de kanalene organisasjonene bruker, og måle effekten av kommunikasjonen. Vi har brukt mye tid på Winorg Dialog og har fått gode og viktige innspill fra de tidligste pilotkundene.

3. Winorg Frivillighet

Her kombinerer vi for første gang en løsning for ressursstyring av frivillige fra vår partner Mobilise med kraften i et Organisasjonsystem. Dette gjør det mulig å se alle relasjoner en person kan ha til organisasjonen og følge opp de frivillige.

Last ned den store frivillighetsguiden her!

Oppsummert tenker vi i Winorg at 2021 har lagt grunnlaget for at det er mye å glede seg til i 2022.

Abonner på vårt nyhetsbrev