Aktuelt fra Winorg

Ny medlemsorganisasjon velger Winorg

BoligMentoren velger Winorg Express som nytt CRM og medlemssystem.

 

"Etter å ha undersøkt markedet for medlems- og CRM løsninger fremstod Winorg åpenbart som den foretrukne samarbeidspartneren for oss.

For oss har det vært viktig å kunne tilby medlemmene våre en god helautomatisert medlemsreise, samtidig som vi som organisasjon får frigjort tid fra administrasjon som kan brukes til aktiviteter til beste for våre medlemmer.

Det har vært sentralt for oss å kunne få tilgang til et system som er i konstant utvikling og hvor nye løsninger kommer på plass uten at vi selv trenger å initiere dette"

Vidar Heimset, Daglig leder BoligMentoren

Om Boligmentoren

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) ble etablert i 1912, og er en riksdekkende interesseorganisasjon for boligeiere.

Forbundet er partipolitisk nøytral, og arbeider på tvers av de politiske skillelinjene for å påvirke saker som angår alle boligeiere. I mer enn 100 år har de arbeidet for boligeiers interesser opp mot politikere i saker som angår eiendom og bolig. Forbundet er politisk aktive og deltar på høringer.

Les mer om medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem

Abonner på vårt nyhetsbrev