Aktuelt fra Winorg

Ny organisasjon velger Winorg

Norges Livredningsselskap har signert med Winorg og vil få levert Winorg Express som ny løsning for å øke begeistring og engasjement blant de ansatte, frivillige og medlemmer

Dette innebærer at Norges Livredningsselskap moderniserer sitt medlemsarbeide ved å løfte dette opp i skyen hvor Winorg sørger for drift, vedlikehold og oppdaterte versjoner slik at man hele veien er sikret den optimale måten å jobbe på.

Om Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap (NLS) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. Norges Livredningsselskap ble stiftet 6. juli 1906. NLS arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum, og utdanning av instruktører. NLS består av 21 kretser og klubber.

NLS sin visjon er «Lære alle i Norge hvordan redde seg selv og andre i vannmiljøer». De vil være den ledende drukningsforebyggende organisasjonen i Norge, og de er en del av et større internasjonalt fellesskap gjennom International Life Saving Federation. 

Norges Livredningsselskap skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som aktivitetsglede, fellesskap, helse og rettferdighet. Norges Livredningsselskap skal organisere og gi tilbud til alle aldersgrupper, og særlig arbeide for å styrke barne- og ungdomsarbeid innen virksomhetsområde.

NLS sine fagområder er:

  • Førstehjelp, livredning og selvberging
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Baby- og småbarns svømming
  • Utdanning av lærere, ledere, barnehagepersonell og veiledere i friluftsliv
  • Utdanning av badevakter og instruktører
  • Livredningsklubber og konkurransevirksomhet
  • Hedring av redningsdåder

​Ønsker du og bli medlem les mer her

https://www.livredning.no/blimedlem

Abonner på vårt nyhetsbrev