Aktuelt fra Winorg

Effektiviser arbeidet med lønnstrekk med opptil 80%

Siden lanseringen mot slutten av 2019 har stadig flere av Norges mest kjente og største fagforeninger og arbeidsgivere har allerede tatt i bruk trekksentralen og dermed økt kvaliteten på sin samhandling betraktelig.

Jo flere forbund og arbeidsgivere som kobler seg på denne portalen jo bedre blir samhandlingen og nytteverdien for alle.

Lønnstrekk har tradisjonelt vært en rutine som har krevd mye manuelt arbeid, uavhengig av medlemssystem. Hos de av Winorgs kunder som nå har tatt Trekksentralen i bruk, har det vært store ressursmessige besparelser.

Erfaringer viser at effektiviseringen av arbeidet kan være opptil 80% sammenlignet med tid brukt hos organisasjoner som ikke benytter seg av Winorgs trekkløsninger.

Noen fordeler ved å benytte Trekksentralen

  • Digitalisering av arbeidsflyten med lønnstrekk.
  • En portal hvor arbeidsgiverne kan rapportere til flere fagforeninger.
  • Enkel, brukervennlig og sikker (GDPR krav)
  • Gjør det enklere å oppdatere lønnstrekkdata.
  • Spar tid og reduser tapt kontingent.

Automatiserte trekkløsninger

Vi tør påstå at Winorg har markedets mest avanserte og relevante håndtering av lønnstrekk og kontingentbehandling. Vi har store fagforeninger som kunder, og disse håndterer trekkinstanser innenfor alle typer virksomheter, både offentlige og private, store som små. Vi vet hvor omfattende arbeid med lønnstrekk kan være, og har derfor lagt stor vekt på å legge til rette for gode og effektive arbeidsprosesser i Trekksentralen.

Winorgs fagforeningskunder har i flere år benyttet Winorgs trekkløsning med gode resultater. De har behov for å nå alle typer arbeidsgivere, uavhengig av størrelse, lønnssystem og kompetanse. Vår erfaring er derfor at det er nødvendig med stor fleksibilitet for hvordan trekklistene sendes og mottas.

Denne erfaringen har vi tatt med oss inn i utviklingen av Trekksentralen, som har blitt godt mottatt både av kundene våre og ikke minst av arbeidsgiverne der ute som rapporterer inn til fagforeningene.

Ta kontakt med din rådgiver for gjennomgang av potensiale i din organisasjon og husk at du ikke må være kunde av Winorg for å benytte dere av Trekksentralen. Ta kontakt post@winorg.no 

Abonner på vårt nyhetsbrev