CRM-løsninger for organisasjoner, foreninger og forbund. Uansett størrelse

 

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Fleksibilitet gir muligheter

Winorg omtales som både et medlemssystem og et innsamlingssystem, og vi kan bekrefte at vi er begge deler. Winorg tilbyr løsninger innenfor kurs, arrangement, medlemsforvaltning, frivillighet, forsikring, salg, verving, innsamling, stipend, saksbehandling og fakturering. Du kan selv raskt og effektivt aktivere de verktøyene som løser dine behov. Du vil erfare at det er kort vei fra behov til leveranse! Dette er en stor fordel når behovene endres så raskt at det er viktig å være først ute.

 

Forretningskritiske behov er standard leveranse

Før dere kan tenke innovasjon og sette ambisiøse mål, må det forretningskritiske være på plass. Løsning for fleksible betalingsmetoder, trekkhåndtering, innrapportering av skattefradrag og forvaltning av personvernloven er standard i Winorg.  I praksis betyr dette at Winorg forplikter seg til å være oppdatert på alle lover og regler som er relevante for din organisasjon.

Vi garanterer at dere kan være trygge på at det forretningskritiske fungerer både i dag og i morgen.

 

En digital arbeidsplass som skaper engasjement

Våre nye og innovative webløsninger for medlems- og kursforvaltning vil bidra til at dere når målet om en digital arbeidsplass. Løsningen er selvsagt web- og mobiltilpasset.

Med Winorgs digitale arbeidsplass får alle i organisasjonen, både sentralt og lokalt, tilgang til den samme informasjonen. Den digitale arbeidsplassen vil sette alle i stand til å gi optimal service.

 

Automatikk gir handlingsrom

Både interne prosesser og kundedialoger kan i stor grad automatiseres. Winorg har standardfunksjonalitet som med enkle grep vil effektivisere arbeidshverdagen.

Med Winorgs automatiserte løsninger kan dere bruke mer tid på det som faktisk krever en personlig vurdering.

 

Skalerbar løsning

Winorg tilbyr en løsning som dere kan vokse med. I Winorg spiller det ingen rolle om dere har en enkel eller kompleks organisasjonsstruktur, eller om dere jobber med enkeltbedrifter eller store konserner. Vi leverer løsninger som er enkelt skalerbare til deres behov.