Kontinuerlig innovasjonsarbeid

 

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Winorg arbeider målrettet med innovasjon innenfor systemløsninger for organisasjoner. I 2017 fortsetter vi, i samarbeid med Norges forskningsråd og SkatteFUNN, utviklingen av nye innovative løsninger til beste for våre kunder.

 

De aller fleste organisasjoner opplever nå et betraktelig høyere press på å profesjonalisere seg. I den digitale transformasjonen forventer medlemmer og givere at organisasjoner er like profesjonelle som alle andre aktører i markedet. Det holder ikke å bare ha et enkelt medlemsregister eller giversystem.

De siste årene har vi sett at mange ledende posisjoner i organisasjonene har blitt besatt av aktører med erfaring fra privat næringsliv. Dette synes vi er positivt, og vi vil gjerne hjelpe organisasjonene i profesjonell og innovativ retning.

For å kunne yte profesjonell dialog med medlemmer, givere og kunder stilles det store krav til CRM-løsningen og organisasjonssystemet. Winorg har organisasjoner som eneste målgruppe i det vi utvikler og leverer. Vi har derfor stor fokus på at brukere av systemet jobber i en organisasjon, og vi har høye krav til kvalitet og funksjonalitet i våre leveranser.

Organisasjoner er en kompleks masse. Kjennetegnet er at de ofte er ganske komplekst organisert og at de har utstrakt geografisk plassering. De benytter stor grad av frivillighet og har mange ansatte som bare skal bruke systemet til noen få begrensede oppgaver. Vi mener at selv om organisasjonene profesjonaliserer seg, er det viktig å erkjenne at hver organisasjon fortsatt er unik med sine særegenheter. Verdiene og kulturen i organisasjonen må ikke forsvinne selv om vi lever i en digital hverdag.

Winorg leverer fortløpende nye og innovative løsninger for organisasjoner og har også mange spennende planer fremover. Ta gjerne kontakt for å høre mer.