Jobb hos oss

CFO – økonomi-/administrasjonssjef

Winorg utvikler IT-løsninger for fagforeninger, humanitære- og interesseorganisasjoner. Løsningene er sentrale i kundenes arbeid med å engasjere medlemmer, givere og frivillige, og sørge for at organisasjonene kan drive sin virksomhet på en effektiv og god måte til det beste for organisasjonens formål.  

Din rolle i Winorg

Som CFO i Winorg får du hovedansvaret for økonomi og administrasjon i selskapet. Du blir del av ledergruppen og rapporterer til adm.dir. Winorg har vokst raskt og har ambisjoner om å videreutvikle sine produkter og tjenester for det norske markedet, og komme ut til et internasjonalt marked i løpet av de nærmeste årene. 

Sentralt i denne veksten er en CFO som skal utvikle effektive prosesser og fremskaffe gode beslutningsgrunnlag, og bidra aktivt i den operative driften av selskapet. For å oppnå dette vil CFO lede interne forbedringsprosjekter både for å kunne fremskaffe styringsinformasjon, men også for å effektivisere og automatisere driften for å tilrettelegge for vekst. Til stillingen ligger også administrative oppgaver samt budsjettering og rapportering til styret. CFO vil også bidra som prosjektleder for kundeprosjekter og gjennom det lærer mer om kunder og markedet. CFO delen av stillingen vil vokse med selskapet og vi tror at kunnskapen om organisasjoner og deres behov, som man tilegner seg gjennom prosjektledelse, vil være nyttig for videreutvikling av Winorg i neste fase.

Din bakgrunn

Du har erfaring med rapportering og trives med å analysere tall. Du har kanskje arbeidet som Controller og ønsker å bredde deg og å få ansvar for alle deler av økonomifunksjonen i et selskap i vekst. Din nysgjerrighet og kreativitet vil gjøre deg til en viktig medspiller i utviklingen. Du har interesse for IT og digitalisering og liker å finne effektive metoder for å automatisere rutineprosesser. Sannsynligvis er du kjent med moderne prosjektmetodikk og har vært prosjektdeltager eller prosjektleder. Det er en fordel at du er nysgjerrig på organisasjoner og deres arbeid. For organisasjoner er Winorg kjernesystemet som behandler medlemmer, frivillige, givere, næringslivskontakter og alle prosessene rundt disse.

Som person er du analytisk og forretningsorientert. Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og liker å være sparringspartner med ledelsen og kunder. Du trives med mange arbeidsoppgaver og er flink på selvledelse, slik at du prioriterer viktige oppgaver og minimerer tidsforbruket på rutinearbeid.

Bakgrunnen din kan variere, men vi tror du har en tyngre økonomisk utdannelse. For at vi skal kunne jobbe godt sammen er det viktig at du snakker og skriver godt norsk og engelsk.

Ta kontakt

Ønsker du en meningsfylt jobb der du hjelper organisasjoner og samtidig har et godt arbeidsmiljø og fast arbeidssted, er dette jobben for deg. I tillegg er vi fleksible, lite byråkratiske og du får stor påvirkningsmulighet.

Søknader behandles konfidensielt og vil bli fortløpende vurdert.

Ta gjerne kontakt med:

Audun Berg, Tlf: 951 01 751

Om arbeidsgiveren

Selskapet eies av ansatte med et brennende engasjement for organisasjoner og en lang fartstid fra arbeidet med organisasjoner. Løsningene fra Winorg utgjør kjernen i mange av landets ledende organisasjoner, og dekker den store bredden som finnes innenfor organisasjoners virksomhet. Sentralt er gode betalingsløsninger, effektiv kommunikasjon med medlemmer, givere, og frivillige, og det å skape engasjement i hele organisasjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev