Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat oktober 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

Winorg Express

Winorg Express er en enklere utgave av Winorg for små og mellomstore organisasjoner. En del av løsningene som utvikles i Winorg Express vil også bli tilgjengelig for kunder som bruker Winorg sine andre webløsninger.

 

Økonomi

Vi har nå utvidet automatisering av økonomirutinene i Winorg Express. Dette gjelder både kravkjøring på giro for fast giver og medlem samt påminnelse av manglende betalinger fra faste givere.

 

Kommunikasjon

Det er nå satt opp 3 ulike type kommunikasjon

-          Velkomstdialog (foreløpig bare for fast giver, det vil også komme for medlem)

-          Kravkjøring og purring

-          Takk

For alle disse dialogene kan man nå endre på tekster og velge å bruke sms og/eller e-post. Vi vil også utvide med brev som kanal ganske snart.

 

BEDRIFT

I nytt menypunkt «Oversikt» kan man nå redigere bedriftsinformasjon og legge til relasjoner og informasjon.

 

Rapport over antall blader for medlemskap

Det er laget en rapport som viser mottakere av blader som er angitt i antall blader på medlemskap. Det er bare aktive medlemmer som vises i listen. Rapporten ligger under gruppe for medlemskap.

 

Person - filter

Det er utvidet med mange flere filtre på person, både gaver og fast giver. I tillegg er medlemsfilteret utvidet med noen flere kriterier.

 

 

 

KAV – Kursadministrasjonsverktøy


Webservices

Det er laget nye versjoner av følgende webservicemetoder, disse har nå med felt for hash_verdi for å synliggjøre endring av bilder i forbindelse med republisering av kurs:

GetCourseDataByToken - ny versjon v4

GetCourseDataByPrimaryKeys- ny versjon v4

GetCourseList- ny versjon v4

 

Publisering/republisering av kurs

I forbindelse med behov for pushvarsel til 3. parts utviklere når man endrer på et kurs som er publisert og vises i kurslister hos kunder så er det nå laget løsning for varsel. Fra klientversjonen, via knapp i verktøyraden i skjermbildet 'Webpublisering'.I KAV, trinn 4/'Webvisning', eventuelt via knappen 'Se webvisning' når man har hentet opp et kurs som allerede er publisert.

 

Felles for KAV og KLIENT: Lenke til varsel blir kalt i bakgrunnen ved kurs- publisering/republisering.

 

KAV: Lenken blir kalt når man trykker på knappen "Publisere/Publiser på nytt" i "Se webvisning" for kurs med status "Opprettet/Publisert" eller knappen "Opprett og publisere" i trinn 4 i veiviseren for kurs med status "Under arbeid".

 


KLIENT:
 Lenken blir kalt når man trykker på knappen 'Ekstern varsling.' i 'Webpublisering' mappen under Kursets navigeringsmeny, skjermbilde 'Webpublisering'.

 

Teknisk:

Lenken blir hentet av databaserutinen: "token_pakke.opprett_token_kurs" med token_type="KURSPUBLISERING". Den blir ikke kalt dersom token er tom, dette gir mulighet å konfigurere varselet per kunde.

 

 

 

Webservices


Endringer i diverse webservices

I forbindelse med endringer i webservice SaveActorsInterests hvor man nå kan sende inn fritekst via webservicen er det opprettet nytt parameter STD_FRITEKST_120_180_190.  Denne står default til J i verdi.  Dvs. at i forbindelse med behandling av webgodkjenningsposter mot rollegruppe 120 - Forsikring, 180 - Tilknytning og 190 - Interesse har man nå mulighet til å styre om det skal legges ut informasjon på fritekstfeltene i det enkelte skjermbildet om webid og dato.  De som ikke ønsker dette kan sette parameteren til verdi N.

 

Det er laget nye metoder for interesse:

SaveActorsInterests_v5 (kan lagre også fritekst)

GetActiveInterests_v4 (viser også fritekst). GetActiveInterests_v4 er endret til også å vise rolletype og hovedrolle.

GetAvailableInterests_v3 (oppdatert til siste versjon av definisjon på interesse roller). GetAvailableInterests_v3 er endret til også å vise rolletype og hovedrolle. Disse feltene er også gjort søkbare.

 

Det er laget nye metoder for å knytte kommuner og arbeidsgiver til en aktør interesser/tilknytninger. 

SaveActorConnections_v1 og

GetActorConnections_v1

ConnectionType skal være KOMMUNE for kommuner og ARBGIVER for arbeidsgivere

 

Ny webservice

Laget ny webservice som går mot rolletabell og aktørtabell. Man skal kunne sende inn en kommaseparert liste med rollenr og spørre på aktørid.

Opprettet ny tabell for å kunne søke på kommune tilknyttet aktør (tabell aktor_kommune). Lagt til mulighet for å sende inn kommaseparert liste med navn på kommuner.

Ta kontakt med din rådgiver for anskaffelse/ordreskjema dersom det er behov for disse.

 

Nytt felt i wsInsurance

Det er laget en ny ws-metode wsInsurance.GetActorsInsurances_v2 som har CreatedDate som output i tillegg til det som var før.

 

 

Økonomi


Kolonne for antall terminer i Bilagsregistrering

Tilgjengeliggjort kolonne for antall terminer i grid for skjermbildet Bilagsregistrering.  Dette vil kun gjelde for forsikringstransaksjoner.  For å få feltet tilgjengelig må man høyreklikke i kolonneoverskrift og legge til kolonnen.  Må deretter lagres per bruker.

 

Vedlegg

Winorg Express KAV Kursadministrasjon Webservice Økonomi