Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat november 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

Kurs

 

Arbeidsgiveroppdatering

I skjermbildet "Arbeidsgiveroppdatering" er det nå mulig å oppdatere ansettelsesforhold basert

på arbeidsgiver fra kurspåmelding. Tidligere har det kun vært mulig å oppdatere kurspåmeldingen med

arbeidsgiver fra medlemsregisteret. Dersom aktøren ikke har ansettelsesforhold fra før, vil dette opprettes.

Dersom aktøren har et annet ansettelsesforhold, skal dette stoppes og det man har valgt for kurset opprettes.

 

Funksjonaliteten aktiveres ved å sette parameter OPPRETTANS_FORHOLD med Foretak = * og verditekst = J.

 

 

 

Generelt

 

Winorg sine webverktøy bygges ut og utvides for å dekke flere behov.

 

Vi jobber for tiden med menystrukturen i webløsningene for å sy de ulike løsningene mer sammen. Løsning for tillitsvalgte, frivillige, kurs og automatisert dialog skal henge sammen og du vil som kunde se riktige menyer basert på hva man har tilgang til.

 

Det første steget på veien er at når man logger inn så kommer man direkte inn på dashboardet. Herfra skal man kunne navigere seg videre. I overgangsfasen er midlertidig løsning at man må trykke på ikonet øverst til venstre for å kunne navigere til kurs.

 

Vi beklager ulempene dette medfører, men ser frem til forbedring av menystrukturen etter hvert.

 

 

 

Winorg Express

 

Automatisk påminnelse til de som ikke betaler medlemskontingent

Nå har vi utviklet automatisert purring for medlemskontingent. Standard oppsett er at man purrer 2 ganger før man 3, gangen stopper medlemskapet.

 

Alle krav hvor forfall er eldre enn 7 dager blir purret og nytt forfall settes 14 dager fram, slik at det i praksis blir purret hver 3. uke.

 

Jobben kjøres automatisk en gang pr døgn.

 

Dersom medlemskontingent innbetales etter at medlemskapet er stoppet vil det gjenåpnes igjen automatisk.

 

Nytt filter som tar hensyn til organisasjonsstrukturen

Nå kan man søke frem medlemmer og personer med verv og ta hensyn til organisasjonsstrukturen. Man kan for eksempel søke frem alle ledere i alle fylkeslag, eller alle som har en bestemt forening angitt på medlemskapet.

 

 

Rapport for all fakturering

Siden all fakturering skjer automatisk i Express har vi laget en faktureringslogg som viser alle typer kravkjøringer de siste 24 måneder uavhengig av om faktureringen har feilet eller ikke.

 

Her vil man se både krav og purringer og man kan søke fritt på alt som vises i lista.

 

 

Rapporter som viser nye medlemmer eller nye faste givere

Det er laget standardrapporter som viser alle medlemmer/faste givere som er innmeldt de siste 24 måneder og med relevant informasjon om innmeldingen.

 

Hensikten med disse rapportene er å få oversikt over hvem de nye medlemmene/faste giverne er og om de har fått det de trenger ift velkomstdialog og om de har passert den magiske grensen med første betaling.

 

 

 

 

Rapport som viser detaljert oversikt over enkeltdonasjoner

Den nye rapporten ligger under gruppe for Gaver. Rapporten sorteres med den nyeste gaven først og viser alle gaveinnbetalinger de siste 3 år.

 

 

Rapport som viser liste over mottakere av blader

Rapporten viser mottakere av bladet som er angitt i antall blader på abonnement. Det er bare aktive abonnenter som skal vises i listen. Rapporten skal ligge under gruppe for Abonnement og abonnementstype skal være input til rapporten. Det skal være mulig å velge alle som input.

 

 

Nytt filter i Person: Abonnement

Filter for aktører: Abonnement

 • Abonnementstatus:
  • Aktive: Bare aktører med minst ett aktivt abonnement
  • Ikke aktive: Bare aktører som aldri har hatt et abonnement eller som bare har utgåtte abonnement
 • Nye abonnenter
  • Aktører som har ett eller flere abonnement som er opprettet (nye) i gitt tidsrom
  • Aktørene kan ha andre aktive eller utgåtte abonnement i tillegg
 • Utgåtte abonnement
  • Aktører som har ett eller flere utgåtte abonnement som er utgått i gitt tidsrom
  • Aktørene kan ha andre aktive eller utgåtte abonnement i tillegg
  • Kan kombineres med Abonnementsstatus: Ikke aktive
 • Abonnementstype
  • Viser ulike abonnementstyper
  • Kan brukes i kombinasjon med de andre tre filtrene.

 

 

Fakturalogg feilliste

 

 

Sett en person til "Til oppfølging"

Det er nå laget mulighet for å lage og redigere aktivitet for oppfølging via persondashbordet. Denne "boksen" ligger øverst etter aktøropplysningene slik at det vises først dersom det er noe som skal følges opp.

For å markere at noe er fulgt opp går man inn på Rediger og huker av i "Fulgt opp" og lagrer. Listen viser alle aktiviteter som ikke er fulgt opp eller som er fulgt opp de siste 30 dager. De som er fulgt opp tidligere enn dette vises under historikk.

 

I tillegg er det laget en ny rapport under ny gruppe "Til oppfølging" som viser alle aktører (man har tilgang til) som har aktiviteter til oppfølging. Her vises det kun aktiviteter som ikke er utført. Rapporten kan nås via "Jeg vil" -> "Se på personer til oppfølging" på alle dashbord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanjerespons på persondashboard

Vi har nå utviklet oversikt over kampanjer mottatt og respondert på.

 

Vedlegg

Kurs Winorg Express