Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat mai 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

Agenda

 

Agenda oppgaveliste: Utvidelse av et felt i listen

I agenda oppgaveliste har vi utvidet listevisningen med forening slik at man nå kan se hvilken forening saken gjelder.

 

 

Ansettelse

Automatisk bytte av annen betaler ved endring av arbeidsgiver

Vi har forbedrer den autmatiske løsningen for bytte av annen betaler dersom parameter AUTOBYTT_ANBET er satt opp. Nå er det endret slik at annenbetaler bare skal byttes hvis det er den samme som man endrer arbeidsgiver FRA. Ellers skal annenbetaler ikke røres ved bytte av arbeidsgiver.

Abonnement og medlemskap sjekkes hver for seg. Det kan for eksempel hende man har annenbetaler på medlemskap men ikke på abonnement.

 

 

AvtaleGiro

Ønsker alltid 12 terminer for AvtaleGiro?

I dag kan man legge inn standard antall terminer på rollen for å forenkle registreringen. Da vil man få forslag til verdi ved registrering av nye medlemskap og faste givere. Noen organisasjoner ønsker dette ytterligere nyansert ved at man for eksempel ønsker færre terminer når man betaler med Giro, men 12 terminer dersom man inngår AvtaleGiro-avtale.

Vi har nå laget en en løsning for dere som kunde selv kan angi hvor mange terminer rollen (medlemskap, fastgiver) alltid skal ha når man leser inn og aktiverer AvtaleGiro-avtalen, uavhengig av hvor mange terminer som ligger på rollen fra før av.

Dvs. at denne funksjonaliteten benyttes dersom man for AvtaleGiro ønsker som fast rutine å legge på andre terminer enn det som er default angitt på rolletypen.

Teknisk:

Det er laget sjekk mot begrep AGIRO_TERMINER_ROLLE under foretak *. Aktuelle roller registreres som begrepsverdier under dette begrepet. Dersom begrep/begrepsverdi ikke er satt opp hentes default antall terminer fra rolletypen. 

 

 

Generelt

Ny forkortelse for datokode

Ny forkortelse for datokode er nå tilgjengelig og kan benyttes i alle datofelter:

LN (Last Next month) - "Siste neste måned"

 

Nytt felt i skjermbilde for inn- og utmeldingsårsaker

I skjermbildet for inn- og utmeldingsårsaker er det nå lagt til et felt for "vises på web" (J/N). Man kan på denne måten begrense hvilke årsaker som skal vises.

 

 

GDPR

GDPR - Rett til å bli glemt (anonymisering)

Retten til å bli glemt løses i Winorg via våre standard anonymiseringsløsninger. Det å anonymisere en person har samme effekt som å slette vedkommende ved at personen ikke lengre er identifiserbar. Ved å beholde anonymisert informasjon om personen vil statistikk- og økonomidata fremdeles være konsistent.  Det er enkelt å anonymisere personer på forespørsel fra medlemmer/givere ved å sette statuskode for anonymisering på den det gjelder. Winorg kan automatisere anonymisering, slik at man basert på avtalte regler sikrer at organisasjonen aldri har noen personer i basen som man ikke har rett til å ha der.

Funksjonell/teknisk beskrivelse:

En aktør kan alltid manuelt anonymiseres. Det gjøres ved å velge statuskode ANO - Anonymisert på aktøren og lagre. Når man lagrer vil Winorg lete gjennom alle steder hvor informasjon om navn og adresse og de deler som anses for personopplysninger er lagret og sette X på disse slik at man ikke lengre kan identifisere personen. Når personen er anonymisert har man tilfredstilt kravet for å være glemt, siden det ikke lengre er noe i Winorg som identifiserer personen lengre.

Det er mest vanlig å anonymisere en og en aktør ved forespørsel. For å massehåndtere anonymisering kan man starte en databaserutine (start databaserutine) som heter 'Anonymisering av aktører - regler (se begrep ANO_AUTO)', teknisk navn 'Anonymisering_auto_pakke.kjoer'.

Innparametre til rutinen er aktørid (dersom man ønsker å kjøre for enkeltaktør ifm test). Dersom aktørid ikke legges inn, kjøres rutinen for alle aktører i basen. Rutinen tar utgangspunkt i begrepet ANO_AUTO.  Begrepet settes opp for alle kunder på foretak *. Begrepet er foretaksuavhengig og kjører derfor uansett foretak.

I standard er følgende hendelser nå inkludert:
a) ANO_SISTE_AKTIVE_ROLLER
Dette går på tidsrom siden siste aktive rolle aktøren har hatt.  Det sjekkes mot antall dager, antall måneder, antall år som kundene kan bestemme selv og sette opp i begrepsverdi.
b) ANO_SISTE_INNBETALING
Dette gjelder tid siden siste innbetaling.  Samme sjekk mot tid som hendelsen over.


Det jobbes videre med noe mer i standard som vil komme i senere release, bl.a. anonymisering ut fra siste krav som er sendt, der det kun er registrert aktørinformasjon uten roller.

 

 

 

Kommunikasjon

Nytt flettefelt er lagt til i flettegrunnlag GENERELL

Nytt flettefelt er lagt til i flettegrunnlag GENERELL.  Feltet heter 'adr_navn' og har beskrivelsen 'Navn fra adresse'. Feltet henter informasjon som er lagt inn i adresseskjermbildet, feltet 'Navn' som finnes under feltet ‘Mottaksaktør’.

 

 

Kurs

Relatertmenyer ifm etterfakturering kurs

I forbindelse med etterfakturering kurs (eget skjermbilde tilgjengelig fra kursdeltaker), får man nå overgang til skjermbildene økonomiutsendelse og bilagsregistrering med bunkenummer som innparameter ved overgang. Dette skjer ved selve faktureringen.

 

 

Stipend

Utbetaling av stipend og kontonummer

Det er gjort en endring i rutinen for stipendutbetaling. Dersom kontonummer er oppgitt på stipendsøknaden, felt 'Utbet til konto' i skjermbildet stipend, så legges det ut på bunke_linjen (debet_konto) for utbetalingsposten som dannes ved kjøring av utbetalingsrutinen. Dersom dette feltet er tomt hentes bankkonto fra aktøren.

 

 

Vervepoeng

Sletting av vervepoeng

Det er 4 mulige scenarier for når vervepoeng skal slettes:

- En medlem_rolle post slettes
- En blanker feltet vervet av (ververid)
- En bytter verver
- Vervepoeng kan være brukt

Det er opp til bruker å avgjøre når vervepoeng skal slettes og det er ikke hensiktsmessig med automatisk sletting av vervepoeng.

Winorg legger derfor inn et spørsmål ved slik endring/lagring i medlemsmappen dersom det finnes verver på posten slik at bruker må ta stilling til om poeng skal slettes eller ikke.

 

 

Webservice

Endringer i webservices wsMembership

Webservice wsMembership.GetActorsMemberships finnes nå i ny versjon, denne har med kontigentprosent, postsendes og rabattstige fra medlemskapet som nye felter.

Webservice wsMembership.SaveMembership er også lagt ut med ny versjon, nytt i denne er feltet kontigentprosent fra medlemskapet.

Endringer i webservice wsInvoices

Det er gjort endringer i webservice wsInvoices.  Nye felt lister følgende informasjon: Opprinnelig fakturabeløp, kontonr for innbetaling, betalingstype fra rollen som er fakturert, angivelse av efaktura J/N.

Ny versjon webservice wsDMCode.GetActorDmCodes

Det er nå tilgjengelig en ny versjon av webservice wsDMCode.GetActorDmCodes.
DM-betegnelse (formål) blir nå lagret på aktor_dm ved opprettelse.

 

 

Økonomi

EHF: Oppdatere formatet til å håndtere eFaktura privat

Det er nå utviklet løsning i EHF-formatet for å også håndtere paragraf 5.13. Fakturering av forbrukere (B2C).

'Fra og med versjon 2.0 er EHF Faktura tilrettelagt for å støtte faktura til forbruker. Dette innebærer at fakturautstedere kan benytte formatet overfor både bedriftskunder og forbrukere. Formidling av faktura til forbruker forventes å skje via nettbank eller tilsvarende tjenester som sikker digital post, under forutsetning av at det er inngått avtale om en slik tjeneste.

Referanse til en elektronisk B2C-faktura overføres som Additional DocumentReference hvor DocumentType skal settes til «elektroniskB2Cfaktura».

For kunder som ønsker å ta dette i bruk må man sjekke med aksesspunkt om dette dekkes i inngått avtale.

Ekstra sjekk i bilagsregistrering for å unngå feil

Det er nå ikke tillatt å slette bunkelinjer hvor bunkenr/fakturanr finnes i enten kommentar, efakt_trans eller krav_avtalegiro,

Det vil si at dersom det finnes aktivitet, efaktura eller avtalegiro laget får man ikke slettet linjer fra bunker uten å først ha ryddet opp i disse. Denne sjekken er til for å unngå at man skal kunne sende ut krav på en eller annen måte, og så få feil når innbetaling kommer. Eller tilsvarende for kreditnota

AvtaleGiro elektronisk signering: Tillegg i flettegrunnlag medlemskap og ansettelsesforhold

Endret i standard flettegrunnlag 'Medlemskap og ansettelsesforhold'. Lagt til felt for å kunne flette inn url som via et objekt gir en mulighet til å gjøre en handling, i dette tilfellet overgang til nettside hos 3. part  som benyttes i forbindelse med elektronisk avtalegirosignering (Nets).

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker mer informasjon rundt elektronisk avtalegirosignering.

 

 

KAV – Kursadministrasjon

 

Pop-up ved massehandlinger i Deltakere

 

Man vil nå få frem en pop-up hvor man skal bekrefte med Ja eller Nei når man benytter seg av massehandlinger i grid i Deltakere i KAV. Pop-up vises etter at man har huket av for 1 eller flere deltakere og trykker på Aksepter deltaker, Fjern deltaker eller Meld av deltaker.

 

Pop-up ser slik ut ved avmelding av deltaker:

 

 

Publisere og dele informasjon om kurs i flere kanaler

 

 

Nå har vi utvidet mulighetene for å dele informasjon om arrangementet.

 

Via målgruppe kan du velge et antall personer du ønsker skal få en personlig henvendelse om at arrangementet nå er klart for påmelding.

 

Videre skriver du e-posten, vi har hjelpt deg med ulike varianter å vise url’en på.

 

Så trykker du «Send» og på 1-2-3 så har mange flere fått informasjon om arrangementet.

 

Man kan også publisere arrangementet på Facebook som et innlegg.

 

Dato og kursnummer for kurs synlig sammen med kursnavn

 

Kursets dato og kursnummer vises nå sammen med kursnavn i øverste blå del.

 

 

Kommunikasjon - inkludere hendelse for melding til kursdeltaker ved avmeldelse som en standard kommunikasjon

 

Ny hendelse for avmelding kurs er nå tilgjengelig i kommunikasjon i KAV.

 

Nye funksjoner i Deltaker

 

Man har nå tilgjengelig flere funksjoner når man er inne på en deltaker.

 

Webgodkjenning:

Deltakerliste:

 

 

Kartvisning

 

I kursdetaljer som vises på web står det hvilket kurssted som kurset arrangeres på. Denne informasjonen vises nå som en lenke. Når man klikker på lenken vil man få opp google maps i en ny fane. Her gjøres det et søk på den lokasjonen som står som sted på kurset. Treffet man får på søket er avhengig av at google-maps finner dette stedet/adressen.

 

 

Flettefelt Kommunikasjon

 

Flettefelt i kommunikasjon viser nå feltnavn i tillegg til selve betegnelse på flettefeltet.

 

 

Endring av deltakerstatus med avlysning av kurs

 

Hvis et kurs blir avlyst, endres deltakerstatus til deltakerne til «Kurs avlyst». Dette er uavhengig av hvilken status deltakerne i utgangspunktet hadde. Dersom man gjenåpner kurset vil deltagerne ha den statusen de hadde før kurset ble avlyst.

 

 

Logikk for å hente korrekt kursnummer

 

Organisasjoner registrerer vanligvis kursprogrammet sitt noe fram i tid.  Det er derfor behov for å sikre korrekt kursnummerregistrering fra KAV. Dette gjøres med utgangspunkt i startdato på kurset, henter årstall og opprettet automatisk kursnummer med aktuelle årstall og neste løpenummer ut fra det.

 

Forbedringer i datofelt og tidspunkt felt

Det er nå mulig å legge inn datoer på format 010618 og 01062018. Det konfigureres automatisk til 01.06.2018. Klokkeslett kan nå også legges inn på format 1000. Dette konfigureres automatisk til 10:00.

 

Vedlegg

Agenda Ansettelse AvtaleGiro GDPR Kommunikasjon Kurs Stipend Vervepoeng Webservice Økonomi KAV Kursadministrasjon