Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat juni 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

GDPR

Retten til å bli glemt – ytterligere utvidelse av anonymiseringsrutinen

Vi har nå ytterligere utvidet og forbedret anonymiseringsrutinen vår slik at den er helt i tråd med GDPR-krav. Alle henvisninger til identifiserbar informasjon fjernes eller slettes. Alle aktiviteter slettes.

 

Innsynsrapport og dataportabilitet

Vi har nå laget en rapport for å dekke krav til innsyn og dataportabilitet. Det er ofte store mengder data registert på en person så vi har laget rapporten som en xml-rapport som best leses i nettleseren eller i notepad++.

Du finner rapporten i skjermbilde for filproduksjon. Den ligger under gruppen «Diverse». Her angir du aktørid du skal lage rapporten på og legger inn filsti for hvor den skal lagres (husk å gi etternavn xml til filen).

Den samme rapporten kan benyttes både som innsynsrapport og til å dekke kravet om dataportabilitet.

 

 

Kampanje

Kampanje – Delkampanjer arver informasjon fra hovedkampanjen

Alle delkampanjer arver nå oppsett fra hovedkampanjen slik at man enklere kan se på detaljer også på en spesifikk delkampanje.

 

 

Medlem

Ny hendelse tilgjengelig i Endringsaktivitet

Nå kan man sette opp automatisk kommunikasjon i det øyeblikket en ny rolle kommer inn via web, for eksempel en medlems- eller fast giver-innmelding.

Fra før av har vi samme mulighet for kurspåmeldinger som opprettes på web.

Hendelsen «WR – Rolle opprettet på web» er nå tilgjengelig. Hendelsen som tidligere het «W – Opprettet på web», heter nå «W – Kurspåmelding opprettet på web».

 

 

Verving

Sletting av vervepoeng ved endring i medlemsmappe

Hvis aktør i feltet "Verver" på et medlem endres eller fjernes, fjernes automatisk vervepoengene hvis de ikke er brukt. Dette skjer også ved sletting av en medlemsrolle hvor verver er koblet. Ved bytte av verver hvor vervepoeng ikke er benyttet, flyttes vervepoeng til ny verver fra gammel verver.

Det er ikke lov til å endre/fjerne verver eller slette medlemsrolle hvis vervepoeng er brukt.


 

Webgodkjenning

Webgodkjenning Kompetanse: F9-søk på kompetansekoder

Nedtrekksmeny i Webgodkjenning for søk etter kompetansekode er nå byttet ut med F9-søk slik at det fremstår likt i Webgodkjenning som eksisterende funksjonalitet via skjermbildet Kompetanse.

 

Webgodkjenning - ny kolonne på verv

Feltet "Forening/bedr". fra Webgodkjenning Verv vises nå også i grid/søkelisten for Webgodkjenning.

 

 

Webservices

Endringer i webservice wsInvoices

Endret funksjonalitet som gjelder databasespørringen i webservice wsInvoices.  Det sjekkes nå mot purrekode på posten slik at poster med 0 i purrekode vises i resultatet fra webservicen med status = 0 (innbetalt) (alle linjer på samme faktura må ha purrekode 0 for at status skal bli 0 i webservicen).

 

Ny metode under webservice WSCampaign

Det er laget ny metode under webservice WSCampaign som gir oversikt over alle kampanjer. Metoden heter Campaign.GetCampaign_v1.

Før du tar denne i bruk må du sjekke med Winorg om WSCampaign er innkjøpt.

 

 

Økonomi

Automatisering AvtaleGiro-krav Fast giver

Det er nå laget løsning for å automatisere avtalegirokrav med levering av kravfil via sftp til Nets, samt henting av kvitteringsfil. Dette kan leveres via Winorgs automatiske løp/Auto-Fil. 

Ta kontakt med din rådgiver om dette kan være noe for dere

 

Endring i purrerutinen for trekkinstanser

Endret i purrerutinene som gjelder oppfølging av trekk basert på aktivitetene PUR-ILB, PUR-LIB, PUR-ILIB, PUR-AVVIK.  Det er nå mulig å ta utplukk på foretak ved kjøring av rutinene.

 

Avvisning av innbetalinger fra utmeldte medlemmer

Ved oppsett av begrep 'UTMELDT_MEDLEM_STOPP_INNBET' og begrepsverdier for de rollene man ønsker skal stoppes i bilagsregistrering, kan man nå stoppe innbetalinger som gjelder utmeldte medlemmer og hvor innbetalingen er kommet etter at medlemmet meldte seg ut. Siden det for noen kunder stort sett alltid kommer innbetalinger for flere roller samtidig anbefales det å også sette opp samlerollen for kontingent i begrepsverdi. Innbetalinger som stoppes får teksten 'Innbetalingen er foretatt av utmeldt medlem, og har bilagsdato etter utmeldelsesdatoen.'  Posten kan tvinges inn ved å krysse av for 'Overstyr oppgjørsregler'.

 

Utvidelse av flettegrunnlag Faktura

I flettegrunnlag FAKTURA er det lagt til nytt felt for Kid-beregning. Fra før inneholder flettegrunnlaget Kid som hentes i fm fakturakjøring, dette feltet inneholder kid med fakturanummer angitt i først i kid-en. Det nye feltet Kid_avtalegiro henter kid basert på oppsett i basen og er den kid-en som vises i f.eks. medlemsmappen, forsikringsmappen etc.  Denne inneholder ikke fakturanummer, dette er erstattet av kun nuller.  Kid-en benyttes dersom man i forbindelse med fakturautsendelser skal forsøke å få medlemmer til å inngå avtale om avtalegiro og slik at man i forbindelse med dette benytter korrekt kid.

 

Kreditering ved stopp av forsikring

For kunder som bruker funksjonalitet med automatisk forslag om kreditering av forsikringspremie ved stopp av forsikring hvor permien er betalt, er det endret funksjonalitet ift. hvor langt frem i tid (hvilken måned) som det blir foreslått å kreditere for. Periode for kreditering (til-og-med) henger nå sammen med periode for ny faktura (parameter FORS_DATO_GRENSE) slik at den perioden det krediteres for samsvarer med hvilken periode det blir utstedt ny faktura for når man skal ha ny faktura etter endring av forsikringstype.

Hvis man stopper en forsikring f.eks. 10. mai, og parameteret ovenfor er satt til 15. i måneden, så vil man få forslag om kreditering for denne måneden fordi datoen ligger FØR det som er definert i parameter. Dette fordi man også vil få faktura for inneævrende måned hvis det samtidig startes en ny rolle. Dermed er det sammenheng mellom kreditert periode og fakturert periode for endring av forsikring.

 

 

KAV - Kursadministrasjonsverktøy

Sjekk ved registrering av påmeldingsfrist etter arrangementets startdato

Påmeldingsfrist til et kurs kan kun settes til før kurset starter eller i løpet av kursets periode. Det er ikke mulig å sette påmeldingsfrist til etter kurset er ferdig

 

Opprett arrangement - logikk i datofelter

Når man legger til en ny aktivitet til et kurs, så vil startdato, starttid, sluttdato og sluttid hentes fra kurset. Så kan det eventuelt overstyres.

Når man legger til ny overnatting til et kurs (registrerer hotell), så hentes starttid og sluttid fra kurset. Så kan det eventuelt overstyres.

Verdier for "publiser på web" blir satt til fradato = dagens dato, og tildato = dagen etter kursets tildato hvis ingen av disse datoene tidligere har blitt satt.

 

 

TVV – Tillitsvalgtverktøy

Boks for verv på persondashboard

Det er nå mulig å opprette nytt verv fra persondashboardet.

 

 

 

Legg til nytt verv fra grupper

Legg til nytt verv fra grupper er nå endret. Søk etter person som skal få et verv gjøres i samme boks hvor selve vervet legges til. I tillegg er Forening/Bedrift og Gruppe ferdig utfylt.

 

Vedlegg

GDPR Kampanje Medlem Verving Webgodkjenning Webservice Økonomi KAV TVV