Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat desember 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

 

Ansettelse

 

Avtalestatus på ansettelse

Vi har utviklet parameterstyring for feltene avtalestatus og statusdato i ansettelsesforhold.  Dersom parameter AVTSTATUSARBPLASS er satt til J i tekstverdi, vil informasjon i feltene hentes fra aktiv avtalekode og aktiv avtalestatus/statusdato fra bedriften tilknyttet ansettelsesforholdet. Dersom parameter er satt med N i tekstverdi vil man kunne overstyre per ansettelsesforhold ut fra tilgjengelige koder.

 

 

 

GDPR

 

Mulighet for å sette standardverdi for juridisk grunnlag

For å forenkle registrering har vi lagt til rette for at man kan angi en standardverdi for hver DM-kode. Når standardverdien er satt vil den vises både i dm-kode-skjermbildet, i webgodkjenning og i webløsningene våre. Det er mulig å overstyre før lagring.

 

 

 

 

 

 

 

Winorg Express

 

Automatisering kravkjøring for SMS-faste givere

Winorg har utviklet automatisering av krav for faste givere som betaler med mobil.

 

Nytt filter: Demografi

Vi har utvidet Winorg Express med enda ett filter for å forbedre søkemulighetene.

 

 

PERSONER: Liste ut innbetalingsinformasjon basert på et utvalg

Funksjonell dokumentasjon: 

Når jeg søker frem og velger et antall personer kan jeg få oversikt over all innbetalingshistorikk på disse personene ved å velge eksporter innbetalingsinformasjon excel. 

 

Når jeg eksporterer dette havner det i excel og man bruke disse dataene for å ytterligere analysere giverne. 


 

 

 

 

PERSON: Lage etikett-rapport i personer-lista

Det er nå lagt til mulighet for å sende inn et sett med valgte personer/aktører i et grid og få en etikett-rapport på bare disse som en nedlastbar fil tilbake.

 

Vedlegg

Ansettelse GDPR Winorg Express