Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat august 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

Webservices

 

Nytt felt i WebService SaveActor

Ny versjon av webservice SaveActor_v7.  Denne har med bankkontonummer for lagring av bankkonto på aktør.

Kunder som oppgraderer til augustrelease eller senere release bes om å informere sine samarbeidspartnere som utvikler mot våre webservices slik at denne nye metoden tas i bruk i forbindelse med endringer eller nyutvikling.

 

 

Kursadministrasjonsverktøy web

 

Ytterligere forbedret fleksibilitet for rettighets- og tilgangskontroll

Vi har nå ytterligere forbedret fleksibilitet for rettighets- og tilgangskontroll i Kursadministrasjonsverktøyet vårt.

Vi har nå begrensninger på to nivåer, som hver for seg eller samlet skal dekke behovet for tilgangssjekk:

1: Det ene nivået er at man kobler alle kurs til en arrangør (i trinn 1) og dermed kan si at man skal få tilgang til kurs og kursdeltakere basert på samme logikk som man har i tillitsvalgtverktøyet. I praksis betyr dette at man bare ser deltakere man har tilgang til på kurs man har tilgang til. Dette funker godt for fagforeninger som har strenge rettighetssjekker.

2: Det andre nivået er å si at du har tilgang til alle deltakere, ingen begrensninger på dette, men at man begrenses ved at man bare får tilgang til kurs innenfor de kursavdelingene man har rettigheter til. Dette kan typisk benyttes av de som har en kursavdeling for lokale kurs og en for sentrale. Løsningen er designet slik at man i utgangspunktet ser alt, men så kan man sette opp begrensninger basert på verv, utvalg og forening ut fra en logikk som gjør at i det øyeblikket du får en verv så har du tilgang til riktige kursavdelinger.
kursene som hører til egen avdeling og ved søk etter deltakere har de tilgang til alle personer i basen.

Ved å bruke disse to mulighetene, enten hver for seg, eller samlet så mener vi å ha dekket behov for tilgangsbegrensninger.

Ta kontakt med din rådgiver om du har ønsker en gjennomgang av tilgangskontroll i kursadministrasjonsløsningen.

 

Kommunikasjon

Kommunikasjon i trinn 2 viser nå kommunikasjonen ved påmelding i logisk rekkefølge ved at bekreftelse fra web vises øverst. Deretter kommer kursbekreftelse, så kommunikasjon ved venteliste og til slutt kommunikasjon om man ikke har fått plass.

 

Webgodkjenning: En deltaker har ikke har fått plass

I Webgodkjenning er det nå mulig å registrere at en deltaker ikke har fått plass på kurset ved hjelp av en ny knapp som heter "Ikke plass".

 

 

Tillitsvalgtverktøy

 

Mobiltilpassede lister og mulighet for å angi antall rader per side

Vi har nå mobiltilpasset listevisningene, noe som gir en mye bedre brukeropplevelse. I tillegg har vi lagt inn mulighet til selv å bestemme hvor mange rader som skal vises per side.

 

 

Vedlegg

Webservice KAV TVV