Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat april 2018

 

Til informasjon: Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt.

 

 

GDPR

Løsning for å bare sende kommunikasjon til de som har aktivt samtykke

For å kunne sikre at man bare sender kommunikasjon til de man har aktivt samtykke til så har vi utvidet vår kommunikasjonsløsning.

 

I skjermbildet 'Aktivitetstype' hvor kan man nå velge spesifikt hvilke(t) samtykke(r) man skal ta hensyn til. Det er laget nedtrekksliste som viser DMKODE merket som samtykke på aktivitetstype. Her kan man krysse av for flere valg. Kommunikasjonsmodulen sender ikke ut kommunikasjon til de som er begrenset av det pga manglende samtykke. Merk: Har du valgt flere så er det kun krav til at personen har ett av disse samtykkene for at utsendelsen skje.

Teknisk dokumentasjon

  • For samtykkekoder SEPOST og SSMS (som før var de eneste kodene som ble sjekket) beholdes logikk som gjør at disse kun sjekkes for henholdsvis kanal EPOST og SMS. Alle andre samtykker sjekkes uavhengig av kanal.
  • Ved oppgradering knyttes samtykkekoder SSMS og SEPOST til alle aktivitetstyper som har "Utsendelse krever aktivt samtykke" = 'Ja' dette flagget endres til 'Nei'.

 

Medlem

Kopiering av medlemskap og eFaktura informasjon

For å forbedre prosessen ved kopiering av medlemskap blir nå all eFaktura informasjon tatt med over til nytt medlemskap. Kopiering av medlemskap kan skje manuelt i medlemsskapsskjermbildet eller ved automatikk. Begge metoder tar nå med all eFaktura data til det nye medlemskapet.

 

 

Trekk

Oppdatering av trekklister

Rutine for oppdatering av trekklister er endret.  Trekklister som har ugyldig periodeangivelse blir nå satt med avvist status og må etterbehandles ved å søke opp avviste lister, korrigere og oppdatere på nytt.

Ved oppdatering direkte i skjermbilde 'Trekklisteregistrering' gis det melding på skjerm og trekklisten avvises.

Ved oppdatering via batchkjøring vil rutinen kjøre og avvise lister som har feil periode.  Men rutinen vil gjennomføres for øvrige lister som er omfattet av kjøringen.

 

 

Webgodkjenning

Webgodkjenning Ansettelsesforhold

Endring i F9-søk (angitt som ...) i feltet 'Bedrift' er i skjermbildene 'Ansettelse' og 'Webgodkjenning ansettelse' tilpasset med ny kolonne for webvisning Ja eller Nei.  Blank verdi tolkes som Nei.

 

Webgodkjenning Forsikring

Endringer i skjermbildet 'Webgodkjenning', ny undertype for Forsikring.


Følgende endring er gjort:
Det er laget ny undertype for forsikring i Webgodkjenning, nytt valg "Forsikring endring".
Ved sjekk på undertype er definisjon på "Forsikring bestilling" når rollen ikke er aktiv fra før.
"Forsikring oppsigelse" hvis tildato på forsikringen er sendt inn. Resten blir da " Forsikring endring".

 

Arbeidsgiver i kurspåmelding

Etter godkjenning av aktør i Webgodkjenning og videre navigering til Kurs-mappe, er feltet "Arbeidsgiver" nå ferdig utfylt med aktørid på arbeidsgiver på aktørens aktive ansettelsesforhold når aktøren kun har 1 ansettelse. Dersom en aktør har flere ansettelser kan arbeidsgiver velges manuelt.

 

 

 

Økonomi

Forfallsdato ved kravkjøring av AvtaleGiro-krav med egenvarsling (bare kontingent)

Mange organisasjoner kjører i dag krav for ulike betalingsløsninger på forskjellig tidspunkt. For å i større grad kunne kjøre flere kravtyper samtidig har vi gjort en endring i kravkjøring kontingent.

Dersom man i forbindelse med kravkjøring av AvtaleGiro-krav velger å kjøre egenvarsling (ikke bankvarsling) så beregnes forfallsdato avhengig av kravkjøringstidspunkt. Når man kjører egenvarsling kan avtalegirokrav kjøres når som helst, men i god tid før default trekkdag.

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å vite mer/ta i bruk funksjonaliteten rundt egenvarsling da det krever noe oppsett.

Valg i dropdown for fakturatype

Det er nå mulig å begrense hvilke valg som finnes i fakturatype på aktør. Dette settes opp i begrep FAKTURATYPE.

 

 

KAV - Kursadministrasjonsverktøy

Når et kurs er opprettet/publisert vises alle valg som ikke er fylt ut i "Oversikt"

I oversiktsvisningen av et kurs får man nå også oversikt over hvilke valg man ikke har tatt slik at disse kan legges til i etterkant om det er ønskelig.

 

Mulighet til å kunne republisere et kurs med endrede/nye opplysninger

For kurs som er publisert, er det nå mulig å enten publisere på nytt hvis man har gjort endringer, eller endre status til opprettet og fjerne publiseringen. "Se webvisning" på et publisert kurs utvides til å inneholde muligheten for dette.

 

For kurs som er publisert er det nå lagt inn to nye knapper på siden «Webvisning».

 

Vise avmeldte deltakere

I «Deltaker» har man nå mulighet til å se avmeldte deltakere. Listen over avmeldte medlemmer ligger helt nederst under deltakerlisten.

 

 

Vedlegg

Digital arbeidsplass Kursadministrasjon GDPR Medlem Trekk Webgodkjenning Økonomi