Releasenotat

 

 (for eldre releasenotater, velg side 2,3,4.. på bunn av siden)

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Releasenotat april 2017

 

Aktør

Nytt parameter for feltet «Kvitt. selvangivelse»

Det har kommet et nytt parameter: DEF_AKTOR_KVITTKODE som settes til J eller N avhengig av om du vil at Kvitt.selvangivelse på aktør skal ha standard JA eller NEI som verdi ved opprettelse av aktører.

Websøk i aktør popup

Det er lagt til websøk i aktørpopupskjermbildet. Dette fungerer på samme måte som websøk i aktørskjermbildet.

KLKODE obligatorisk felt

Det er nå mulig å sette feltet KLKODE som et obligatorisk felt. Dette styres av parameter KLKODE_MAAFELT. Sett verdi til J eller N.

 

 

Ansettelse

Forbedring ved start og stopp av roller i ansettelsesskjermbildet

For kunde er det laget forbedring i parameterstyrt funksjon for start og stopp av roller, slik at hvis man i ansettelsesskjermbildet "legger til ny" ansettelse eller blanker og lagrer ny ansettelse åpnes først dialogboks med spørsmål om man vil stoppe evt. andre åpne ansettelsesforhold og dersom man sier ja til det, får man spørsmål om man vil stoppe evt. aktive verv knyttet til gammelt ansettelsesforhold.

Ta kontakt med Winorg for oppsett av parameter og start/stopp av roller.

 

 

Bedrift

Endring av godkjenningsrutine for ansettelsesforhold

Godkjenningsrutinen for ansettelsesforhold er endret slik at hvis det kommer inn et ansettelsesforhold mot en aktør som ikke er bedrift, og bedriftsrollen da blir automatisk opprettet som følge av dette, så får bedriften FOID-nummer med fra ansettelsesforholdet dersom denne er sendt inn.

 

 

Fast giver

Forbedret rutine ved avslutning av fast giver

Vi har nå lagt inn funksjon som gjør at dersom man setter stoppdato på en fast giver-rolle som har et generert krav som ikke er sendt, får man opp en dialogboks med spørsmål om man vil fjerne eksisterende krav. Svarer man ja slettes kravet. Dialogboksen vises ikke dersom det ikke ligger noe krav som ikke er sendt tilknyttet avtalen.

 

 

Interesse

Mulighet for obligatorisk felt

Skjermbildet «Interesse» er endret slik at man nå kan sette feltet Prioritet som måfelt.

Dette gjøres ved å sette opp parameter PRIORITETMAAFELT med verdi J.

 

 

Kampanje

Målgruppe

Vi har optimalisert hastighet ved oppdatering av målgruppe.

 

 

 

Kommunikasjonsoppsett

Endring av visning i feltete Regel og Sjekkverdi i grid

Vi har nå endret visning i feltene Regel og Sjekkverdi i grid i Kommunikasjonsoppsett:

- Finnes det kun 1 regel på kommunikasjonsoppsettet, vises regel og sjekkverdi i grid.

- Finnes det flere regler på kommunikasjonsoppsettet, vises tegnet * i felt for både Regel og Sjekkverdi for å visualisere at det finnes regler.

 

 

Kurs & arrangement

Nytt begrep for styring av hvilke kursavdeling som skal vises i Webgodkjenning

Det er opprettet et nytt begrep KURSAVDELING_SKJULES_SOK, hvor man i begrepsverdi kan definere kursavdelinger for påmeldinger som man ikke ønsker vist ved søk i Webgodkjenning. Begrepsverdi settes opp med kursavdeling i nøkkelfelt, og skjules J/N i begrepsverdien.

Ny systemmal og søkemal

Det er laget ny systemmal og søkemal som ligger tilgjengelig fra kursdeltaker og kurs.  Denne viser aktiviteter som er utsendt per deltaker. Relatert meny "Vis kursutsendelser". Inneholder feltene Aktørid, Etternavn, Fornavn, Epost1, Epost2, Mobiltelefon, Påmeldt dato, Avmeldt dato, Kursutsendelser (aktivitet med kode og oversettelse) i standard navigering.

 

 

Match

Søk på Ekstern referanse

I Match-skjermbildet er det laget tilsvarende funksjon som i aktør-skjermbildet, slik at hvis man står i felt for AktørID kan man klikke på + (eller F11), og i aktør-popup klikke på knapp for søk mot eksterne referanser, velge ønsket aktør og ta med tilbake.

 

 

Min innsamling

Nye muligheter i Min innsamling

Flettegrunnlag for Min Innsamling er utvidet med to nye flettefelt som viser totalbeløp (sumbelop og sumbelop_formattert) og i utboks er det laget et relatert menypunkt Min Innsamling-etiketter for aktivitetstype TAKKINS (Vises hvis status på utsendelsen = KLAR_TIL_UTSKRIFT)

 

Det er og laget regel "Min innsamling: Flere gaver det skal takkes for", som kan settes opp slik at den gir J når det er mer enn en gave, ellers N.

 

Ta kontakt med Winorg for oppsett av komm.oppsett med regler og evt. ønskede flettefelt.

 

 

Rapporter

Lagring av utvalgskriteria i MDXer

Det er nå utviklet løsning for å kunne lagre utvalgskriterier ved kjøring av rapporter av typen MDX-er.

Ved angivelse av utvalgskriterier kan man etter innleggelse av verdier klikke på lagre i verktøyraden.  Man får da spørsmål om å angi navn på ny hurtigrapport med de faste utvalgskriteriene.  Denne legger seg da som en hurtigrapport under opprinnelig mdx.

 

 

Seleksjoner

Forbedret hastighet

Vi har nå forbedret hastigheten på opprettelse av seleksjoner.

 

 

Søk & Rapport

Forbedret hastighet

Vi har nå forbedret hastigheten på søk generelt.

 

 

Trekk

Endring i rutinen for innlesing av trekk

Rutinen for innlesing av trekk er endret slik at når det opprettes nye linjer i trekklisten via denne rutinen så settes oppr_belop til 0.

Filinnlesing av trekklister

Ved filinnlesing trekk gis det nå melding dersom man forsøker å lese inn antall filer utover det som er mulig samtidig.

Ny løsning for oppfølging av trekkinstanser som ikke leverer/betaler

Det er laget løsning for oppfølging av arbeidsgivere/trekkinstanser som ikke leverer, betaler eller har betalt for lite ifm trekk av medlemmer.

 

Man får lagt ut aktivitet per problemstilling for følgende situasjoner:

Trekkins.- Aktivitet - betalt, ikke levert

Trekkins.- Aktivitet - levert, ikke betalt

Trekkins.- Aktivitet - ikke betalt el. levert

Trekkins.- Aktivitet - for lite betalt

 

Dette er rutiner som selges som produkt.  Er du interessert i å vite mer kan du ta kontakt med Winorg for å få pris på produktene rundt dette.

Forbedret hastighet

Vi har forbedret hastighet på oppdatering av trekklister

 

 

 

Varesalg

Ny innstilling i ordreregistreringsskjermbildet

Det er laget en ny innstilling i ordreregistreringsskjermbildet, "Bruk sist brukte rolle som default". Når denne er slått på, prioriteres denne innstillingen foran parameter for valg av default rolle. Når man avslutter ordreregistreringsskjermbildet, huskes da den rolletypen man sist lagret og neste gang man åpner skjermbildet vil det være denne rolletypen som er default.

 

 

Verv

Mulighet for sjekk på verv

Det er gjort endringer i vedlikeholdsskjermbilde Vervtype. Det gjelder funksjonalitet bak feltet ‘Flere verv/utv.’

Bak dette feltet har dere fra og med april-releasen mulighet for å bestemme om flere personer kan inneha
samme verv innenfor samme utvalgid og periode.

Dersom dette er satt opp til Nei så vil man få melding ved registrering av verv dersom andre allerede innehar
dette vervet innenfor samme utvalgid (forening eller bedrift) og innenfor samme periode (fra og til dato).

Dersom dette skal tillates så må man sette feltet til Ja.

 

 

Økonomi

Endring i prosedyren Lag purreaktivitet

Det er gjort en endring i prosedyren LAG_PURREAKTIVITET.  Denne prosedyren er tilgjengelig i standard og kan kjøres fra hovedmenyen Oppgaver/Start databaserutiner.

 

Innparameter til rutinen er rollegruppe, rollenr (avkryssingsliste for tilgjengelige roller under rollegruppen), aktørid (dersom man kjører for én aktør), aktivitetstype (som må opprettes før kjøring dersom det ikke er gjort og settes som utsendelse med kom.oppsett), purrekode, antall dater etter forfall, samlerolle som legges på aktiviteten som genereres og parameter for om man skal få med poster som er delbetalt eller ikke.

 

Rutinen sjekker kun mot reskontro og legger ut aktivitet på aktører som man finner ut fra inngitte parametre.  Rutinen sjekker ikke mot om medlemskap er aktivt eller ikke.

 

På grunn av viktige endringer må rutinen ikke kjøres før man har oppgradert til april-release eller senere.

 

Vedlegg

Aktør Ansettelse Bedrift Fast giver Interesse Kampanje Kommunikasjon Kurs & arrangement Match Min innsamling Rapporter Seleksjoner Søk og rapport Trekk Varesalg Verv Økonomi