Kurstilbud

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Winorg tilbyr kurs/opplæring i en mangfold av "moduler" og funksjonsområder. Alle våre kurser kan tilbys som bedriftstilpassede kurs med tilrettelagt innhold for din bedrift, ta kontakt med oss for et tilbud...

Hent ut data fra Winorg til Power BI

Få et praktisk kurs i bruk av Power BI for analyse og visualisering av data fra Winorg. Microsoft Power BI gjør det enkelt og raskt å analysere og visualisere den verdifulle informasjonen som finnes om medlemmer og givere i Winorg. Kurset tar deg hele veien fra installasjon av den gratis tilgjengelige versjonen av Power BI, til å koble deg opp mot Winorg og hente ut data om givere og medlemmer.

 

Winorg Basis

Lær deg å mestre basisfunksjonalitet i Winorg. Har du behov for en gjennomgang av alle viktige basisfunksjoner i Winorg? På dette kurset lærer du hvordan du effektivt finner informasjonen du er ute etter og navigerer videre til neste oppgave. Du får god oversikt over de mest brukte innstillingene og hvor du får hjelp når du trenger det.

 

Søk og rapport

Modulen Søk & Rapport er helt sentral for å søke ut riktig og relevant informasjon i Winorg, Lær om hvordan du søker frem det du trenger på en enkel måte. Kurset er beregnet på brukere som skal benytte Søk&Rapport i sitt daglige arbeid.

 

Søk og rapport - påbyggingskurs

Bygger videre på grunnkurset i Søk & rapport. Kurset er beregnet på superbrukere som skal utnytte modulen og tilrettelegge søkebilder og hurtigrapporter for andre brukere. Det er en fordel med litt kjennskap til tabellverket i Winorg og en grunnleggende databaseforståelse.

 

Lag en Excel-pivot basert på et søkeresultat

I Søk & Rapport kan du velge å vise søkeresultatet i en pivotmal som du har laget selv. Du kan designe dine egne rapporter med alle grafer du ønsker og så knytte de til søkebildene i Winorg. Det er ingen begrensning på hvor mange pivot’er du kan knytte til samme søkeresultat.

 

Menyer, rettigheter og formdesigner

Winorg kan i stor grad tilpasses den enkelte bruker og brukergruppe ved å bruke oppsett av rettighetshåndtering og formdesigner på en riktig måte. Få full oversikt over hvordan du kan tilpasse skjermbildene og funksjonaliteten i Winorg til å passe best for den enkelte bruker på en effektiv måte.

 

Agenda, Saksbehandling og saksprosesser

Winorg Agenda er en vesentlig del av Winorg sin CRM-funksjonalitet og er nyttig for alle som har fokus på gode og effektive kundedialoger- og prosesser. I agenda har man håndtering av alle typer saker og dialog med medlemmer og andre interessenter du trenger full oversikt over. Du kan opprette saker og tildele frister og saksbehandlere. Agenda lar deg lagre dokumenter og e-poster direkte knyttet mot en aktivitet. Gjennom oppgavelisten er det enkelt å få oversikt og administrere egne og andres saker.

 

Reskontro og reskontrokorrigering

Få oversikt over hvordan du kan tilpasse reskontro for god oversikt, samt hvordan du på best måte kan bruke informasjon/begrense informasjon til å passe best for den enkelte bruker på en effektiv måte. Vi gjennomgår også skjermbildet ‘Reskontrokorrigering’ hvor du kan korrigere poster mellom aktører, mellom roller, foreta tilbakebetaling og lage motpost.  Rett og slett foreta rydding i reskontro på enkeltaktør.

 

Kommunikasjonsmodulen

Få oversikt over utsendelsesaktiviteter, kanalbruk og hvordan du setter opp dialogen på dine utsendelser. Winorg benytter e-post, sms, brev og fil som kanaler og har et stort utvalg av flettefelter til bruk for personlig kommunikasjon. Lær deg hvordan du tar hensyn til reservasjoner og samtykker knyttet til kanal og lær deg noen tips om hvordan du bruker det som finnes mest mulig effektivt for å dekke dine behov. Kurset er beregnet for deg som ønsker en gjennomgang av hva man kan oppnå med å bruke kommunikasjonsmodulen aktivt. 

 

Kommunikasjonsmodulen  - påbyggingskurs

Bygger videre på grunnkurset, her får du oversikt over hvordan modulen henger sammen og hva som er potensialet som kan utnyttes i din organisasjon. Winorg benytter e-post, sms, brev og fil som kanaler og har et stort utvalg av flettefelter til bruk for personlig kommunikasjon. Lær deg hvilken konfigurasjon som kan gjøres for å få dialogen mest mulig tilpasset din organisasjon. 

 

Webgodkjenning

Hvilken informasjon kommer fra deres  websider inn Winorgs innboks (tidligere webgodkjenning) og hvordan får du oppdatert dette inn i Winorg på en mest effektiv måte og med god kvalitet? Kurset vil gi en innføring i hvordan du får oversikt og arbeider effektivt i Innboks. Vi vil både vise hvordan du manuelt kan kontrollere og godkjenne dataene, samtidig vil vi også vise hvilke muligheter som finnes for autogodkjenning av aktøropplysninger.

 

Verving

Winorg gir deg mulighet til å lage gode rutiner for å håndtere verving, med fleksibelt poengsystem og vervepremier. I Vervemodulen kan man sette opp egne kriterier for hvordan verving skal foregå, hvordan man bygger vervepoeng og hvordan vervepremier utbetales. Kurset er beregnet for deg som ønsker en gjennomgang av hva man kan gjøre med poengoppsett og premiehåndtering for verving i Winorg.

 

Match for humanitære organisasjoner

Få full oversikt over hvordan du kan la Winorg gjøre jobben med å matche innbetalinger på en effektiv måte. Vi går gjennom basisfunksjonalitet og nyttige tips det er lurt å kjenne til.

 

Match for fag- og interesseorganisasjoner

Få full oversikt over hvordan du kan la Winorg gjøre jobben med å matche innbetalinger på en effektiv måte. Vi går gjennom basisfunksjonalitet og nyttige tips det er lurt å kjenne til.

 

SQL, rapporter og arbeid med oppfølgingslister

Dette kurset for deg som ønsker å bruke SQL som redskap for å hente ut data av Winorg – og bruke det til noe nyttig. Du vil få en innføring i Winorgs viktigste tabeller i Oracle og vi vil vise deg hvordan du kan bruke denne kunnskapene til å blant annet lage gode oppfølgingslister for de andre i din organisasjon.

 

Kursadministrasjon

Lær om hvordan du registrer kurs med tilhørende aktiviteter, hotell/hotellrom, og deltagere. Kurset tar seg også av kursutsendelser og publisering på web.

 

Økonomirutiner

Jobber du med økonomirutiner i Winorg og ønsker deg bedre kjennskap til rutinene? Eller jobber du med regnskap og ønsker oversikt på avstemmingsmuligheter, og hva som ligger bak tallene som leses inn i regnskapssystemet? Kurset er beregnet for deg som har noe kjennskap til økonomirutinene i Winorg, men ønsker en bedre forståelse av økonomiflyten i systemet. 

 

Kursøkonomi  - påbyggingskurs

Bygger videre på kurset om økonomirutiner. Her lær du om kravkjøringer for kurs med bunkeoppdateringer, samt hvordan ta ut kursrapporter.

 

Seleksjon og målgruppe

Lær om hvordan du lager seleksjoner av akkurat de aktørene du er ute etter, og hvordan du kan koble sammen flere seleksjoner i en målgruppe. En målgruppe er en samling seleksjoner som danner en eller flere lister med aktører. En målgruppe kan brukes i en eller flere kampanjer og danner grunnlaget for kampanjeutsendelser. Resultatet av målgruppen kan også brukes utenfor kampanjemodulen ved å eksportere resultatlistene dit man ønsker. 

 

Kampanje  - påbyggingskurs

Bygger videre på kurset 'Seleksjon og målgruppe'. Lær om hvordan du oppretter kampanjer enkelt og effektivt i Winorg. Winorg kampanje er et kraftig verktøy for målrettet markedsføring. Bruk Winorg Kampanje for å få flere medlemmer, abonnenter, forsikringstagere, givere, eller selge flere kurs og konferanser. Winorg kampanje har tilgang til all informasjon som er knyttet opp til en person. Uttrekk av målgrupper gjøres enkelt og fleksibelt.