For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Winorgs frokostseminar: Hvordan bli en datadrevet organisasjon?


Torsdag 24. oktober holdt Winorg frokostseminaret: Hvordan bli en datadrevet organisasjon? Over 90 deltagere fikk spennende foredrag om innsikt, innovasjon, analyse og automatisert dialog.

Stig Kleven fra NITO var først ut med presentasjonen Innsikt og Innovasjon i NITO. Stig forklarte tilhørerne hvordan NITO bruker innsikt til å systematisk forbedre egne resultater og skape innovasjon. Arbeidsmetodikken som ligger til grunn kan være nyttig lærdom for mange.

Håvard Ellefsen og Ståle Sørensen fra Winorg viste fram noe av Winorgs arbeid på analyse og maskinlæring. Med gode data, hentet fra mange ulike kilder kan man generere ny og spennende innsikt. Winorg hjelper deg også med å presentere dataene visuelt med verktøyet Power BI, slik at det kan leses av ansatte på ulike nivåer i organisasjonen, enten det er som styringsverktøy for ledelse eller som arbeidsverktøy for kommunikasjon-, marked- eller medlemsavdeling.

Anne Johanne Solhjell fra Winorg presentert Winorgs Automatisert Dialog. Winorgs nyeste produkt hjelper deg å forbedre din kundedialog. Med nye og forbedrede segmenteringsmuligheter kan du sette opp både enkle og avanserte kampanjer, og ikke minst dialogløp i alle tilgjengelige kanaler. 

Fikk du ikke med deg seminaret, ligger presentasjonene vedlagt. Og vi håper å se deg neste gang!

 

Vedlegg

Analyse Automatisering Innsikt Innovasjon Dialog