For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Winorg presenterer forskning og utvikling på Innsamlingsrådets fagdag om CRM

Teknologiutviklingen går raskt, og det er krevende for norske medlems- og frivillige organisasjoner å henge med. Organisasjonene er små og har svært spesialiserte behov. Erfaringene med å ta i bruk store internasjonale CRM system som primært er rettet mot bedriftsmarkedet har vist seg å være svært krevende. Både igangkjøring og senere oppgraderinger for å henge med på teknologiutviklingen har vist seg å være komplisert og kostbart på grunn av alle tilpasningene som kreves.

 

Winorg fokuserer bare på organisasjoner, men har en kundebase som strekker seg fra fagforeninger og interesseorganisasjoner med fokus på egen organisasjon, til humanitære organisasjoner som er svært gode på dialog med givere og frivillige. Dette gir en mulighet til å overføre erfaringer mellom forskjellige typer organisasjoner og bygge løsninger som er sterke på flere områder.  I forbindelse med FoU aktivitetene er det klart at fagforeninger har vært viktige foregangsorganisasjoner når det gjelder å bidra til utvikling av løsninger for enklere samhandling, mens de humanitære giverorganisasjonene har bidratt mest når det gjelder å utnytte organisasjonsdata på nye og avanserte måter. Involvering av organisasjonene, og ikke minst brukerne av systemet har vært sentralt i FoU arbeidet.

 

Det mest konkrete resultatet av FoU aktivitetene så langt har vært et nytt verktøy myntet på å støtte organisasjonenes tillitsvalgte eller frivillige i deres arbeide. Dette er en gruppe som kjennetegnes ved at de er mange, at de sitter geografisk spredt, at de gjerne gjør organisasjonsarbeidet på ledig tid i tillegg til annet arbeid og at de er drevet av et idealistisk engasjement for organisasjonens formål. Dessverre kan manglende systemstøtte, lite brukervennlige systemer, mangel på opplæring og for tungvinte administrative oppgaver bidra til å dempe dette engasjementet. Involvering og brukertesting av tillitsvalgte og frivillige er derfor en svært viktig del av utviklingsarbeidet som har gått forut for løsningen som nå er kommersialisert i sin første versjon. Mottakelsen har vært svært god hos de organisasjonene som har tatt den i bruk, og løsningen utvides i disse dager med muligheter til å støtte arbeidet med å arrangere kurs og eventer.

 

”Å engasjere på laveste nivå i organisasjonen, har vist seg å ha stor effekt for hele organisasjonen”

 

Parallelt med dette arbeidet jobbes det med løsninger for å utnytte og tilgjengelig gjøre informasjonen organisasjonene har om sine medlemmer og givere på en bedre måte. Verktøyet for tillitsvalgte og frivillige er en viktig kanal for å spre forståelig informasjon til de som trenger den og som kan agere på den. Selv der det brukes avanserte metoder for å gjøre analysen er det viktig at presentasjonen er enkel og knyttet til muligheten til å utføre handlinger.

 

En annen stor utfordring for organisasjoner er frafall. Her finnes det mye data som ikke utnyttes effektivt. Flere organisasjoner har i dag kostbare og tidkrevende manuelle prosesser for hindre frafall, eller vinne tilbake de som har forlatt dem.  Det er også en mangel på kunnskap om hva som kjennetegner de som forlater organisasjonen og hva som skjer forut for at noen blir borte. Noen bruker ekstern hjelp for å gjøre analyser og prediksjon på hvem som er i faresonen for å forlate organisasjonen. Typisk skjer dette på et begrenset datagrunnlag og kanskje bare noen få ganger i året. FoU aktivitetene til Winorg går ut på å benytte hele tilfanget av informasjon som finnes om medlemmet eller giveren til å trene maskinlæringsmodeller. Disse modellene bygges inn i systemet slik at man kan identifisere når noen havner i faresonen, slik at det kan iverksettes automatiske tiltak for å beholde vedkommende. Modellene må vedlikeholdes over tid da aksjonene man lykkes med vil endre forutsetningene for modellene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer videre rundt disse FoU aktivitetene. Har du innspill knyttet til det vi gjør på disse områdene, eller ønsker å delta i en pilot eller vurdere løsningene etterhvert som de blir ferdige så hører vi gjerne fra deg, send mail til post@winorg.no

 

FoU Engasjement Forskning CRM