For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Sterk vekst i Winorg i 2019


2019 var et år med en rivende utvikling! Winorg investerte mye i produktutvikling, og vi knyttet til oss mange nye kompetente mennesker som brenner for organisasjoner og nye, spennende partnere.

Winorg mener at organisasjoner har spesielle behov. Som mangeårig leverandør til organisasjonsbransjen, forstår Winorg disse behovene. Det betyr å bruke de riktige løsningene for organisasjoner, i stedet for å slite med å tilpasse løsninger laget for næringslivet. Utviklingen vi så i 2019 tyder på at dette stemmer.

WINORG EXPRESS OG SKYEN

2019 var året hvor Winorg for alvor tok steget over i skyen. Winorg Express leder vei, og gjør Winorg tilgjengelig for langt flere organisasjoner. Winorg Express er kjennetegnet av godt brukergrensesnitt, som gjør det lett å implementere og lære. Det er også lagt til rette for automatisering og integrasjoner for å redusere rutinearbeidet.

NYE PRODUKTER OG FORENKLINGER

Svært mange av våre kunder brukte 2019 på å automatisere og forenkle, mye hjulpet av Winorgs nye produkter som ble lansert i løpet av året.

Vi lanserte nye landingssider og MinSide som forenklet rekruttering og gjorde det enklere for medlem og giver selv å administrere eget forhold til organisasjonen.

Trekksentralen forenkler og effektiviserer fagforeningers innkreving av kontingent som lønnstrekk. For organisasjoner som selger forsikring som et medlemsgode ble det også jobbet mye med integrasjon mellom medlemssystemet og forsikringsselskap.

Kurs og arrangementsverktøyet vårt (KAV) fikk en stor oppgradering, og er nå i aktiv bruk hos flere av våre største kunder.

Det ble også tid til noen spennende nye pilotprosjekter. Sammen med 21 Grams tilbyr vi nå fullt ut integrert print og distribusjon av post til en rimelig kostnad. Det er også gjort store framskritt innenfor maskinlæring og avansert analyse som kan gi ny og viktig innsikt for kunder av alle typer.

NYE KUNDER

Frelsesarmeen, Syklistenes Landsforbund, Økologisk Norge og Funksjonshemmedes Fellesforbund tok i bruk Winorg i 2019. I tillegg er Norges Vel, Fontenehusene, Akademikerforbundet og Skolelederforbundet i ferd med å gå i gang.

Starten på 2020 er også lovende med den første nye kunden allerede signert. Navnet på denne organisasjonen slipper vi snart.

Kundeveksten og nyutviklingen gjennom året ble lagt merke til, og Winorg mottok pris som Oracle ISV Partner of the Year i Norge i 2019.

Takk til gamle og nye kunder som bidro til å gjøre 2019 til Winorgs beste år noen gang.

TUSEN TAKK OG GODT NYTT ÅR!

Automatisering Kunderelasjon KAV Trekksentralen Analyse Rådgiver