Abonnere på vårt nyhetsbrev

Skolelederforbundet - ny kunde hos Winorg


Skolelederforbundet har signert med Winorg, og vil nå kunne jobbe med medlemmer, kurs og bl.a.  lønnstrekktrekk rett i skyen.

Skolelederforbundet vil få levert Winorg Fagforening, for å automatisere der det er mulig og hensiktsmessig. Det reduserer behovet for manuelt arbeid og minimerer risiko for feil.

Skolelederforbundet ser også frem imot Winorg sin trekksentral. Det vil optimalisere trekkhåndtering både på forbundet sin side og arbeidsgivernes side.

Winorg ser frem til å innfri Skolelederforbundets ønsker om økt lojalitet hos medlemmer, medlemsvekst og økt begeistring og engasjement blant ansatte og tillitsvalgte.


Om Skolelederforbundet

Skolelederforbundet mener at du som er leder innen oppvekst og opplæring, er en av landets viktigste ledere og mener derfor at du fortjener du å ha flinke folk i ryggen.

Skolelederforbundet jobber for å gi deg de lønns- og arbeidsvilkårene du fortjener. De jobber også for å bedre rammene for ledelse og for å være ledernes stemme i oppvekst- og opplæringsdebatten.

De er tilknyttet hovedsammenslutningen YS og deltar gjennom dem i sentrale hovedoppgjør og mellomoppgjør. Deres spesialitet er dyktige lokale forhandlere som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår der du er.

Skolelederforbundet støtter og løfter deg som leder

De vet hvor kompleks og krevende lederjobben er. Derfor gir de deg også mulighet til å vokse som leder gjennom relevante kurs, konferanser og kompetanseheving. Lederjobben kan være tøff, så forbundet tilbyr deg naturligvis også støtte i vanskelige saker.

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Forbundet har i overkant av 3935 medlemmer per april 2019. Deres kjerneverdier er fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Skolelederforbundet er også en del av den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA.

Vil du vite mer og vurderer å melde deg inn les mer her:

https://www.skolelederforbundet.no/medlemsfordeler/

Kunderelasjon