Abonnere på vårt nyhetsbrev

Reduser frafallet av medlemmer og givere med riktig og automatisert betalingsløsning

 

Winorg har gode løsninger for å styre medlemmer og givere inn på gjentakende betalinger, som sørger for bedre lojalitet og redusert frafall. Det er ikke bare viktig å få medlemmet eller giveren over på riktig betalingsløsning, det er også avgjørende viktig at det skjer så tidlig som mulig i medlems- og giverreisen.

 

Ved innmelding som medlem eller fast giver legges tilrette for styring direkte inn mot på preferert betalingsløsning, f.eks. AvtaleGiro. Med valg for elektronisk signering av AvtaleGiro som en naturlig del av innmeldingsprosessen - direkte og sømløst i noen få steg.

 

Automatisert AvtaleGiro-fangst

Gjør det enkelt for medlemmer eller givere som betaler på Giro at gå over til AvtaleGiro med å sende ut forespørsel på e-post eller SMS, med unik link til elektronisk signering av AvtaleGiro avtale.

  • Regelmessig utsending av forespørsel om å bytte betalingsmetode kan automatiseres fullt ut
  • Sendes alltid ut i preferert kanal.
  • Innkommende signerte avtaler (betalingsoppdrag) kan leses inn automatisk i Winorg.

 

Automatisert kravkjøring

La systemet arbeide for deg - med mulighet for full automatisering av alle typer kravkjøringer går ting av seg selv.

  • Skreddersydde rapporter gir deg full oversikt over alle transaksjoner.

 

 

Ta kontakt med din rådgiver for gjennomgang av potensialet i din organisasjon.

 


Digitale og forenklede løsninger for automatisering i Winorg

Teknologi er en fantastisk ting og spesielt når det kan gjøre hverdagen bedre. For en organisasjon kan dette være å ta i bruk teknologi slik at man får benyttet mer tid på sine medlemmer og givere og mindre på rutineoppgaver. Dette vil ofte kunne resultere i en bedre opplevelse for deres medlemmer og givere og ikke minst for ansatte.

Vi i Winorg mener at våre kunder burde se på muligheten til å ta i bruk de mulighetene for automatisering som finnes i Winorg. Synergien av dette er bedre kvalitet på oppgavene som gjøres hos dere som kunde og Winorg kan benytte mindre tid på support og mer tid på produktutvikling og rådgivning som kommer alle våre kunder til gode.

Det viktigste for oss fremover er å tilgjengelig gjøre ny teknologi for å sette norske organisasjoner i stand til å bruke all tilgjengelig informasjon om medlemmer og givere på måter som gjør at de kan øke inntektene, få flere medlemmer og givere, bli mer effektive, og gjennom det kunne lykkes bedre i arbeidet med organisasjonens formål

Økt automatisering og forenklede digitale løsninger er viktig for Winorg og vi utvider stadig områder hvor dette er aktuelt, og vi vil presentere de ulike mulighetene fremover. Om du savner noen muligheter så ikke nøl med å kontakte din rådgiver i Winorg.

 

Betalingsløsninger AvtaleGiro Elektronisk signering AvtaleGiro-fangst