For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Nyhet! Winorg tilbyr nå medlemsservice som en tjeneste

 

Winorg har lyttet til markedet som en stund har etterspurt muligheten til å outsource sin support for deres egen medlemmer av ulike årsaker. Men felles for alle er at det overordnede målet er gode opplevelser for å sørge for flere og mer lojale medlemmer.

Gode medlemsopplevelser er avhengig av flere faktorer i tillegg til god medlemsupport som bl.a. innmeldingsrutiner, fakturering og betalingsrutiner , medlemsfordeler og kommunikasjon.

Vær synlig, gjør det enkelt å bli medlem, lett å få betalt medlemskapet, gi medlemmet relevant informasjon til rett tid på rett sted og sørg for at medlemmet får support når det trengs.

Tjenesten kan benyttes midlertidig ved f.eks. sykdom eller annet kortsiktig fravær eller som en mer fast og permanent tjeneste.

 

Ta kontakt med din rådgiver for å se mulighetene for din organisasjon

 

medlemsopplevelser medlemssupport kundereiser asaservice nyhet