For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Norges eldste landsomfattende organisasjon blir Winorg-kunde.


Norges eldste landsomfattende organisasjon blir Winorg kunde.
Det Kongelige Selskap for Norges Vel har signert med Winorg og vil få levert Winorg i skyen med WinorgExpress.

At Norges Vel løfter sitt arbeid med medlemmer opp i skyen betyr at Winorg sørger for drift, vedlikehold og oppdaterte versjoner. Norges Vel kan jobbe mer effektivt, og sammen med Winorg sikre at den optimale måten å jobbe på utvikles i tråd med deres behov og strategi.

Om Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon etablert i 1809, og er Norges eldste landsomfattende organisasjon. Norges Vel skaper lokale, bærekraftige arbeidsplasser og produkter innenfor mat, landbruk og marine næringer.

Målet til Norges Vel er å fremme livskraftige lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt. Metodene er de samme som ved etableringen i 1809: Samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling.

Norges Vel arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar de til verdiskaping i lokalsamfunn. Norges Vel mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn.

Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Gründerpris og forvalter og tildeler midler fra tre næringsutviklingslegater.

Ønsker du å støtte deres arbeide så kan du gjøre det her:
https://norgesvel.no/vart-engasjement/bli-medlem/

Kunderelasjon