For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Hvordan unngå fallgruver ved valg av skytjenester

Interessen for å flytte organisasjonssystemene ut i skyen har økt betydelig de siste årene. Stadig flere organisasjoner ser at det har stor fordeler å få levert organisasjonssystemet som en tjeneste direkte fra leverandøren. Det å slippe å forholde seg til drift, oppgraderinger, integrasjoner, sikkerhetsutfordringer og avtaler med en rekke leverandører, og heller kunne fokusere på organisasjonens virksomhet gjør dette valget enkelt.

Samtidig er det viktig å unngå følgende fallgruver i overgangen til et nytt skybasert Organisasjonsystem

 

1.  Å bli låst inne hos en leverandør

De store skyleverandørene har en utrolig takt på nyutvikling og innovasjon. Svært mye spennende funksjonalitet gjøres tilgjengelig. Et fellestrekk er at leverandørene forsøker å låse kundene inne på sin plattform.

Winorg har fra starten satset på en «multicloud» strategi hvor vi henter inn det beste fra forskjellige skyleverandører og setter dette sammen til en løsning som passer våre kunder. På den måten unngår vi å bli låst inne med en teknologileverandør.

2.  Løsningen er ikke laget for norske organisasjoner

CRM i skyen er ikke nytt. Mange CRM systemer laget for næringslivet har vært i skyen i flere år, og begynner både å bli modne og kanskje også litt gammeldagse.

Fellestrekket for disse er at de lages for bedrifter, og ikke for organisasjoner. Dette kan gi seg utslag i at det er krevende å sette opp og tilpasse systemet til en organisasjons behov, brukeropplevelsen er ikke tilpasset typiske organisasjonsbrukere og viktig funksjonalitet kan mangle i standarden.

Dette betyr at det må utvikles mye, og når dette gjøres på toppen av en plattform som oppgraderes hyppig kan det medføre høye kostnader over tid som gjerne ikke kan deles med andre.

Winorg lager løsninger kun for organisasjoner og deres behov, og med en stadig voksende kundemasse deles utviklingskostnadene på mange.

3.  Å ikke ta i bruk standard der man kan

Næringslivet innså for lang tid siden at det er mye å hente på å ta i bruk standardløsninger og unngå skreddersøm. Mange organisasjoner er først nå i ferd med å innse at skreddersøm og tilpasninger koster mye og reduserer evnen til raskt å gjøre endringer eller ta i bruk nye digitale løsninger.

I stedet for å tilpasse systemet til egne behov kan det være mye å hente på å se på hvordan den «best practice» som muliggjøres av standardsystemet kan tas i bruk og forsøke å tilpasse seg denne der hvor det ikke er tungtveiende grunner til å gjøre noe spesielt.

4.  Å ikke gjøre et løft for forbedre datakvalitet

Skal man få full glede av moderne digitaliserte systemer er det viktig å ha god kvalitet på data. Dette kan kreve en innsats for å rydde opp når man går fra sitt gamle system til en ny skyløsning, og det kan være lurt å se på prosessene som bidrar til dårlige data slik at man unngår at kvaliteten synker over tid.

Samtidig har Winorgs skyløsninger mulighet til å levere hyppig datavask som en integrert del av tjenesten. Det er viktig å ta i bruk de nye mulighetene som tilbys

5.  Å ikke automatisere det som kan automatiseres

Om man forbedrer datakvaliteten og er villig til å se på prosessene sine så muliggjør Winorgs skyløsninger en svært høy grad av automatisering.

Dette bidrar til å redusere tiden som brukes til administrative rutineoppgaver, og gjør at ressurser kan frigjøres til bedre oppfølging av medlemmer, givere, frivillige eller andre viktigere oppgaver intern

6.  Å ikke bruke ferdig integrerte 3. parts tjenester

En viktig del av en moderne skytjeneste er ferdige koblinger til 3.parts tjenester som bank, trykk og distribusjon, adressevask etc. Lager man slike integrasjoner selv blir man ofte sittende igjen med problemene når noe ikke virker.

Ved å bruke Winorgs ferdig integrerte tjenester så har Winorg ansvaret om noe skjer, og sørger for at oppgraderinger og videreutvikling håndteres som en del av abonnementet man har. Samtidig utgjør Winorgs kunder en betydelig kundemasse for våre partnere, noe som gjør at vi ofte kan tilby bedre betingelser enn det organisasjonen kan få selv

digitalisering multicloud skybasert