For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

Hvordan få avgangsstudentene over på ordinært medlemskap

I Winorg kan dere ta frem en liste over de som har oppgitt å ha hatt avgangseksamen dette året. Denne listen bruker dere til å sende ut SMS til studentene for å avklare status.

Ved hjelp av SMS kan studentene respondere om de

 

  • Fortsatt studerer
  • Har kommet i jobb
  • Er arbeidssøkende

 

Winorg håndterer svarene slik at riktig medlemskap og riktig informasjon registreres på studenten. Med en enkel web-landingsside kan medlemmet også angi HVOR han har fått jobb (se nedenfor).


Dette oppnår dere

  • Få inn mer i kontingent ved konvertering til fullt betalende medlemskap
  • Enkelt for studenter å oppdatere statusen sin
  • Mye mindre manuelt arbeid
  • Bedre datakvalitet

 

Slik fungerer det

En SMS sendes, der studenten bes om å respondere med enkle svaralternativer. Etter to SMS-svar har studenten avklart sin status, og riktig status ligger ferdig registrert i Winorg.

 

 

 

Registrere arbeidsgiver

Når man har fått avklart at status er YRKESAKTIV kan man fortsette med å få inn opplysninger om ny arbeidsgiver. Dette vil kreve en enkel web-landingsside, som kan lages av Winorg eller av din webleverandør.

 

       

 

 

De studenter som avbryter studiet (svarer på SMS med status AVBRUTT) eller vil sette frem sin eksamensdato, håndteres med egne SMS-meldinger, som i Winorg fører til automatiske oppdateringer. Det er ikke nødvendig med noe manuelt registreringsarbeid.

Hvordan man velger å kombinere kodeord for å oppnå riktig status på medlemskapet varierer etter behov og type organisasjon.

 

Vil du komme i gang med dette i din organisasjon? Ta kontakt med din rådgiver, eller send en epost til sms@winorg.no

 

 

SMS kodeord Medlem Student