Abonnere på vårt nyhetsbrev

Hva skjedde i 2018, og hva bringer 2019?

 

Norske organisasjoner investerte mye i fornyelse og digitalisering i 2018. For mange ble det drevet frem av GDPR og et behov for å behandle persondata på en bedre måte. Men mange var i økende grad også opptatt av å bruke informasjonen de har om medlemmer, givere, frivillige og bedrifter til mer målrettet styring og kommunikasjon. Bruken av kunstig intelligens bidrar til å ta dette arbeidet enda noen steg videre, og er et område som vokser etter en sped start helt tilbake i 2017.

 

Økt automatisering av rutineoppgaver er et annet område som bidro til vekst for Winorg, og besparelse og effektivisering for kundene våre. Økende grad av automatisering henger også sammen med arbeidsfokus på leveranse av Winorg i skyen, med forbedring og forenkling av våre kunders arbeidsprosesser. Dette bidro til at vi kunne ønske flere nye kunder velkommen til å ta i bruk skybaserte Winorg Express.

Interessen for digitalisering og transformasjon ser ut til å bre om seg i norske organisasjoner i 2019. Nå som GDPR er tilbakelagt for de fleste, betyr det forhåpentligvis at flere vil få tid til å fokusere på hvordan de skal ta i bruk digitale muligheter til å forbedre hvordan organisasjonen oppleves. Et organisasjonssystem som Winorg er kanskje det mest sentrale systemet for de fleste organisasjoner, og mange organisasjoner er flinke til å trekke Winorgs ledelse og rådgivere inn i organisasjonens digitaliseringsprosjekter. Det er for de fleste store muligheter til å bruke det man allerede har bedre. Har man Winorg er det relativt enkelt og rimelig å automatisere rutiner, gjøre det enklere å bli medlem/giver, øke graden av selvbetjening, automatisere mer kommunikasjon, få på plass nye og enklere betalingsløsninger, eller analysere og forstå organisasjonens data bedre. Tar man i bruk Winorgs brukervennlige webløsninger for å nå ut til flere i organisasjonen er man med på å legge fundamentet for digitaliseringen, og man vil raskt se gevinster. På toppen av dette kommer mulighetene teknologiutviklingen gir innenfor bruk av kunstig intelligens, automatisering av en stadig mer målrettet dialog mot forskjellige segmenter av medlemmer, givere og frivillige, og kommunikasjon på tvers av digitale og fysiske kanaler med utgangspunkt i informasjonen man har om den enkelte. Her skjer det en rivende utvikling, som Winorg er opptatt av å følge med på slik at organisasjoner kan få løsninger tilpasset dem og ikke være nødt til selv å ta kostnaden og risikoen ved å gå for løsninger laget for helt andre brukergrupper.

 

Digitalisering