Abonnere på vårt nyhetsbrev

Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene tar i bruk Winorg

 

Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene signerte avtale med Winorg rett før jul. Fra før er Frälsningsarmén i Sverige kunde av Winorg og både kunde og vi forventer gode synergier innenfor prosessforbedringer, produktutvikling og organisasjonsutvikling i årene som  kommer.

 

Winorg medlems- og giver løsning vil bli levert i 2019 og vi ser virkelig frem imot et godt og verdifullt samarbeid i flere år fremover. Winorg sitt mål er å skape mer lojalitet blant deres medlemmer og givere, og økt begeistring blant ansatte og frivillige bl.a. ute i korpsene.


Velkommen som kunde!

 

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som møter menneskelige behov gjennom ”suppe, såpe og frelse” i 131 land verden over. Hva behovene er varierer fra land til land og fra område til område. Frelsesarmeen er derfor engasjert i en lang rekke arbeidsområder basert på de lokale behovene. I Norge er de engasjert i rusomsorg, barne- og familievern, barnehager, attføring (gjennom datterselskapet Fretex), rettferdig handel (gjennom rettferdig handel-konseptet Others), familiegjenforening, familiestøtteprogram, fattigdomsbekjempelse og andre hjelpetiltak, eldrearbeid, døve- og blindearbeid, fritidsaktiviteter for barn og unge, fengselsarbeid, internasjonal utvikling – og er til stede i over 100 lokalsamfunn i Norge med ulike tilbud gjennom sine nærmiljøkirker (korps).

 

Støtt deres gode arbeide her:

https://gi.frelsesarmeen.no/

 

Frelsesarmeen Sverige Norge Island Færøyene