Abonnere på vårt nyhetsbrev

Fontenehuset velger Winorg i skyen


Fontenehus Norge har signert med Winorg, og vil få levert Winorg Express som ny løsning for økt tilgjengelighet og brukervennlighet, GDPR-compliance og et felles medlemssystem.

Dette innebærer at Fontenehus løfter sitt system opp i skyen hvor Winorg sørger for drift, vedlikehold og oppdaterte versjoner slik at man hele veien er sikret den optimale måten å jobbe på.

Det dukker stadig opp nye fontenehus, som ønsker å jobbe etter de samme standardene, prosessene og arbeidsflytene. Her vil Winorg spille en viktig rolle, i å hjelpe nye fontenehus å komme raskt i gang. Det finnes i dag 14 lokale fontenehus og stadig flere kommer til.

Om Fontenehus Norge

Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon. Deres oppgave er å arbeide for at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud som gjør at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids- og samfunnsliv og ikke ekskludert og fratatt mulighetene for arbeid og utdanning.

Fra 2012 er de statlige tilskuddene til fontenehus økt fra 5 millioner til 38 millioner i året. 6 nye kommuner har i løpet av de fire siste årene bestemt seg for å satse på fontenehus som et supplement til kommunale helsetjenester og de 8 «gamle» fontenehus-kommunene har økt sine bevilgninger i tråd med opptrappingen av de statlige tilskuddene.

Hva er fontenehus?

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Alle fontenehus følger et felles sett med 37 standarder. Standardene er internasjonale, noe som gjør at det er lett å kjenne igjen et fontenehus, uansett hvor i verden du er.

Les mer om det fantastiske arbeidet disse fontenehusene gjør her:

https://www.fontenehus.no/

Kunderelasjon