For oss med interesse for organisasjoner!

 

 

 

Abonnere på vårt nyhetsbrev

AvtaleGiro blir moderne igjen!

Etter 20 år uten større moderniseringstiltak, arbeider nå Nets med flere viktige tiltak for å få hele AvtaleGiro-prosessen til å flyte bedre, fra selve avtaleinngåelsen til avvikshåndtering og administrasjon. Målet er å gjøre AvtaleGiro til en raskere, mer digital og mer effektiv tjeneste.

I en workshop hos Nets var Winorg med og definerte hvordan kundereisen for AvtaleGiro oppleves for organisasjoner. Vi har lang erfaring med hvilke utfordringer våre kunder møter og det er godt å se at AvtaleGiro nå er et prioritert område hos Nets.

Forslagene fra Nets er allerede sendt på høring til Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap), og det forventes avklaring på hvilke tiltak som skal gjennomføres tidlig i høst. Forhåpentligvis får vi se noen av endringstiltakene satt ut i drift allerede i år.


Her er de 5 viktigste foreslåtte tiltakene:

  1. Raskere etablering av FBO/mandat.
  2. Enklere bankbytte.   
  3. Beløpsgrense: Varsling til bedrift om at krav overstiger beløpsgrense. Bedriften har dermed mulighet til proaktivt å kontakte kunden om beløpsgrensen må heves.
  4. Forbedringer i Elektronisk avtaleinngåelse (PVU). De ser på tekster, design og arbeidsflyt, samt tilbakemeldinger til bedrift og kunde.
  5. Endringer i bankvarsling vil kunne eliminere den statiske tidsfristen for innsending av filer.

 

Winorg vil utover høsten arbeide sammen med Nets og et utvalg av våre kunder. Vi ønsker å finne ut hvordan vi sammen i praksis kan få fjernet «luggingen» som nå kan oppstå både i etableringen og i selve driften av AvtaleGiro.

 

 

AvtaleGiro Betalingsløsninger