Abonnere på vårt nyhetsbrev

Automatiser håndteringen av dine bankfiler

Unngå alle ulemper det medfører hvis bankfiler blir liggende fordi nøkkelpersonell er syke eller har fri. Med fullt ut automatisert håndtering av bankfiler minimerer du også risiko for feil, løsningen fra Winorg kommer komplett med logging og varslings-tjeneste for eventuelle avvik.

"Huseiernes Landsforbund har satt opp automatisk opplastingsrutiner av bankfiler til Winorg. Løsningen har gjort oss mindre personavhengig, og vi er derfor ikke like sårbare ved sykdom og ferie som tidligere. Regnskapsavdelingen vår har også fått en enklere hverdag med færre manuelle rutiner. Regnskapstallene kan nå hentes direkte ut av Winorg Match modul eller bilagsregistrering. Vi er svært fornøyde med denne løsningen fra Winorg."

[Huseiernes Landsforbund]

 

"Før vi gikk over til automatisk innlesing av bankfiler, brukte jeg mye tid på å gjøre dette manuelt hver eneste dag. Først logge på i banken, laste ned filene, for så å lese de inn en etter en i Winorg. Nå går alt automatisk, og jeg kan bruke min tid på andre ting. Det er utrolig tidsbesparende, og vi trenger ikke lenger tenke på at kun en person gjør dette. Feilkildene er minimert med denne automatikken, og jeg er superfornøyd med denne løsningen."

[Høyres Hovedorganisasjon]

 

Automatisk nedlastning

  • Løsningen henter ned alle filene for deg hver dag på en sikker måte.
  • Risikoen for at filer ikke blir hentet fra bank, Teller eller NETS fjernes.
  • Sårbarhet ved ferier, sykdom og manglende bankbrikker reduseres.


Automatisk innlesning

  • Alltid oppdatert – Du trenger ikke tenke på om de siste betalingene eller avtalene finnes i Winorg.
  • Alle filer blir alltid lest inn i Winorg og bunker blir opprettet.
  • AvtaleGiro-avtaler (FBO) aktiveres, og endringer på eFakturaer oppdateres.


Logg og varsling

  • Du kan alltid kontrollere hva som er lest inn.
  • Løsningen varsler deg hvis avvik skulle oppstå.


Opplastning av filer (NYTT)

Winorg kan nå også automatisere produksjon og opplasting av bankfiler, bl.a. responsfiler til Nets som kreves for håndtering av eFaktura

  • Automatisere hele avtaleløpet for eFaktura, med filhåndtering både inn og ut.
  • Fjern ytterligere manuelle prosedyrer med å automatisere produksjon av responsfiler i Winorg, samt innlogging på Nets og opplasting av filer.

 


Vi tar gjerne en samtale med deg om hvordan vi kan gjøre din hverdag litt enklere, så du får jobbet mer med det som er viktigst for deg.

 

Bankfil Auto-fil Nets FBO AvtaleGiro Teller